vores skema

På Vestjyllands Højskole sammensætter du selv dit skema blandt alle vores spændende fag. Du kan vælge at fokusere alle dine fag i én retning, som dans, grønne fag, eller kunst eller at kombinere på kryds og tværs, og fx. starte dagen med teater, lave keramik om eftermiddagen og have træhåndværk om aftenen.

Hos os vælger du fagene, når du er startet på højskolen, efter en grundig introduktion til alle fagene.

Du vælger fag efter, hvornår de ligger i de forskellige blokke. Hvis du vælger fx. musik har du så musik i alle de fremtidige blokke, hvor musik er med. 

Our Schedule

At Vestjyllands Højskole you can compose your schedule among all our exciting subjects. You can choose to focus all your subjects in one direction, such as dance, green subjects, or art. Or you can  combine on a cross, for example: start the day with theater, make ceramics in the afternoon and have Wood workshop in the evening.

 

With us, you choose the subjects when you have started at the hojskole, after a thorough introduction to all subjects.

You choose subjects after they are in the different blocks. For example, if you choose music, you have music in all the future blocks where music is included.

NaturePilot

Electronic Music

Monday

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Breakfast, cleaning and morning assembly

Breakfast, cleaning and morning assembly

Breakfast, cleaning and morning assembly

Breakfast, cleaning and morning assembly

Breakfast, cleaning and morning assembly

Open Workshops

Lunch

NaturePilot

Electronic Music

Common Friday

Dinner

Living Group

Eveningprogramme