Forfatter

Det handler om at blive bedre til at læse og skrive. For at skrive godt er det nødvendigt at kunne læse sig selv godt.

 

"Forfatter" er et forfatterkursus, hvor vi taler om det, vi læser og skriver, og gennem samtalen bliver vi så meget klogere på det, vi har læst og det, vi har skrevet. I samtalen mødes den personlige erfaring og den fælles historie.

Sprog avler sprog. Det, der er inspirerende både ved at læse og ved at skrive, er, at man får sat ord på det, som man ikke før havde ord for. Både læsning og skrivning er vigtige i bestræbelserne på at blive forfatter.

AT LÆSE 
I undervisningen prøver vi at lære at læse det, der står i teksten. Fremfor at bruge teksten som et spejl, hvor vi kun kan se os selv, prøver vi at læse, hvad der rent faktisk står, for på den måde kan man aktivere litteraturens fuldstændigt revolutionerende potentiale, nemlig at den kan give os muligheden for ikke at være os selv for et øjeblik.

Vi undersøger, hvor romanen, digtet eller novellen henter sit stof: fra kærlighedens område, eller fra troløshedens eller venskabets. Er vi på landet eller i byen, er der nogle særlige trosforhold, nogle rutiner, som vi ikke kender, men som skyldes kulturforskelle? Vi vil undersøge, hvordan stoffet er organiseret, hvordan samspillet mellem de enkle områder er, for eksempel mellem kønnene eller mellem skam og skyld og lyst, tradition og nybrud.

 

AT SKRIVE 
At skrive er på samme tid meget intenst at være tilstede og ikke være tilstede i verden. Den, der skriver, ser ud til at være langt væk – inde i sit hovedet eller i skriften på skærmen. Men det at skrive er altid at forsøge at nærme sig noget, der er virkeligt: fysisk virkeligt, psykisk virkeligt, kulturelt virkeligt, sprogligt virkeligt.

I skriveværkstedet får eleverne øvelser og opgaver, som kan hjælpe til at komme i gang med at skrive og som kan hjælpe én med måske at blive bedre, men hvis man allerede har gang i sit eget projekt, en roman, nogle digte, noveller, kan man altid vælge at arbejde med det i stedet.

underviser

Thøger Jensen PORTRÆTFOTO.jpg

thøger jensen

Thøger Jensen (f. 1960) underviser på højskolens forfatterlinje. Han er vokset op i Nordjylland og gik på Forfatterskolen i København fra 1992-94. Desuden er han uddannet fra Den frie Lærerskole i Ollerup og har tidligere undervist på flere andre højskoler.

I 1998 debuterede han med en samling korte og meget korte noveller: "I vores familie kan vi ikke lide ubåde". Derefter er fulgt en række romaner. Et par stykker af dem er også udkommet på tysk, senest musikhistorien om schæferhunden ”Ludwig”, der ligger og lurer under et flygel i Aarhus. I årenes løb har Thøger Jensen bidraget til adskillige antologier og tidsskrifter. Derudover har han været og er han engageret i alle mulige og umulige projekter, hvor tekst indgår, for eksempel bænke langt ude i skoven.