Forfatter

Det handler om at blive bedre til at læse og skrive. For at skrive godt er det nødvendigt at kunne læse sig selv godt. "Forfatter" er et forfatterkursus, hvor vi taler om det, vi læser og skriver, og gennem samtalen bliver vi så meget klogere på det, vi har læst og det, vi har skrevet. I samtalen mødes den personlige erfaring og den fælles historie.

Sprog avler sprog. Det, der er inspirerende både ved at læse og ved at skrive, er, at man får sat ord på det, som man ikke før havde ord for. Både læsning og skrivning er vigtige i bestræbelserne på at bliv forfatter.

 

AT LÆSE 
I undervisningen prøver vi at lære at læse det, der står i teksten. Fremfor at bruge teksten som et spejl, hvor vi kun kan se os selv, prøver vi at læse, hvad der rent faktisk står, for på den måde kan man aktivere litteraturens fuldstændigt revolutionerende potentiale, nemlig at den kan give os muligheden for ikke at være os selv for et øjeblik.

Vi undersøger, hvor romanen, digtet eller novellen henter sit stof: fra kærlighedens område, eller fra troløshedens eller venskabets. Er vi på landet eller i byen, er der nogle særlige trosforhold, nogle rutiner, som vi ikke kender, men som skyldes kulturforskelle? Vi vil undersøge, hvordan stoffet er organiseret, hvordan samspillet mellem de enkle områder er, for eksempel mellem kønnene eller mellem skam og skyld og lyst, tradition og nybrud.

 

AT SKRIVE 
At skrive er på samme tid meget intenst at være tilstede og ikke være tilstede i verden. Den, der skriver, ser ud til at være langt væk – inde i sit hovedet eller i skriften på skærmen. Men det at skrive er altid at forsøge at nærme sig noget, der er virkeligt: fysisk virkeligt, psykisk virkeligt, kulturelt virkeligt, sprogligt virkeligt.

I skriveværkstedet får eleverne øvelser, som kan hjælpe til at komme i gang med at skrive og som kan hjælpe én med måske at blive bedre, men hvis man allerede har gang i sit eget projekt, en roman, nogle digte, noveller, kan man altid vælge at arbejde med det i stedet. 

Undervejs får vi besøg af flere gæstelærere, ofte unge forfattere fra Forfatterskolen. Tidligere har det fx. været Amalie Smith, Josefine Klougart og billedkunstneren Halfdan Pisket.​

underviser

Daniel Dalgaard

Daniel Dalgaard (f. 1987) underviser på højskolens forfatterlinje. Han er uddannet fra Forfatterskolen i 2011 og har en bachelor i litteraturhistorie og dansk.

I 2013 debuterede han med digtsamlingen "Vi er ikke konger" og i 2015 kom "Spejlkamel", som kredser om erindringer, anekdoter, ydmygelser og skam, det latterlige, hvordan man husker, og hvordan man glemmer. Derudover har han bidraget til adskillige antologier og tidsskrifter.

Daniel Dalgaard er også medstifter af Initiativet Donna Wood, som har arrangeret oplæsninger i samarbejde med forlaget Arena har startet udgivelsesserien Donna Wood-genskrivningerne. Genskrivningerne udspringer af tanken om, at litteraturen er dialogisk, dvs. ethvert værk er i samtale med andre værker; i den forstand er litteraturen ikke noget, der finder sted i det lukkede rum, vi kalder en bog, men noget, der finder sted mellem bøger og mellem mennesker.