top of page

Vestjyllands Højskole er en almen-kreativ folkehøjskole med plads til 80 elever på de lange højskolekurser og lidt flere på ugekurserne.

I vores kreative og hjemmelige hus sætter vi sammen rammerne for, at du kan udvikle dine evner og din horisont.

 

Vores elever på både lange og korte kurser er danske og internationale elever. Vi har elever fra hele verden, men flest danske elever. 

Vi er inspireret af Grundtvig. Spændt ud mellem kunst, håndværk og læring ser vi det hele menneske og de sammenhænge som vi indgår i - lokalt, nationalt og internationalt. Når landskabet er fladt, er det godt at tænke langt – og højt.

Vi bevæger os dagligt i et internationalt miljø, hvor vi veksler mellem engelsk og dansk på en fleksibel og uformel måde.

 

Vestjyllands Højskole er et sted, hvor kulturer mødes, så vi alle bliver klogere.

 

Er du ikke stærk i engelsk er det afgørende for os, at det ikke bliver en udfordring, så vi hjælper med at oversætte alt hvad der foregår.

Screenshot 2024-03-12 at 23.02.14.png

Vestjyllands Højskole har økologisk køkken, CO2-neutral energiforsyning og økologisk havebrug.

 

Vi snakker ikke bare om den grønne omstilling,

men vi sætter projekter i gang til inspiration for os selv og andre.

Handling og ord hænger sammen. Samtalen er vigtig i den danske højskole, men der skal også handling bag. Vores handlinger, håber vi, fører til flere ord, som kan påvirke det politiske system.

N.F.S. Grundtvig levede i en brydningstid. Hans folkeoplysning handlede om at klæde bønderne på til at blive medborgere i det spæde danske demokrati, og han satte dannelse af det hele menneske på dagsordenen. Nutidens udfordringer kalder på begge dele, men nu med grønt fortegn. Derfor arbejder vi på Vestjyllands Højskole med ’grøn dannelse’.

Vi er optaget af at skabe en levende samtale om fremtidens bæredygtige samfund og af at afprøve løsninger og demonstrere, hvordan det gode, bæredygtige liv kan leves – det er nemlig meget sjovere end af stirre sig blind på dommedagsprofetier.

 

Den bæredygtige tanke gennemsyrer også hverdagen på skolen.

Vindmøllen sørger sammen med vores jordvarme og solfangeranlæg for badevand og varme i alle kroge.

Det betyder, at alle kan læse bøger og tage bad efter dansetimen med god CO2-neutral samvittighed.

 

Vi bestræber os på at bruge miljøvenlige rengøringsmidler, så renlighed og hensyn til miljøet går hånd i hånd.

Værdigrundlag:

Vestjyllands Højskole vil fremme den almendannende oplysning på folkelig dansk grund.

 

Målet er at give eleverne livsmod og lyst til at udfordre og forme nutidens og fremtidens samfund.

 

Vestjyllands Højskole er et sted for det skabende menneske, et sted for udtryk og indtryk samt for undren og eftertanke. Et sted, hvor glæden ved at opdage og tænke over livets mangfoldighed, såvel i det moderne som i vores historiske arv, er i centrum.

Værdigrundlag
image00028.jpeg

Det er Vestjyllands Højskoles mål:

 1. At fokusere på personlig myndiggørelse ved at give mulighed for fordybelse i væsentlige emner af personlig-eksistentiel, samfundsmæssig, etisk og kulturel-æstetisk karakter.
   

 2. At være en egnsskole og her tjene som et kulturcentrum.
   

 3. At kaste et globalt lys over det personlige, lokale og nationale liv.
   

 4. I praksis og med midler at vise, hvorledes man kan tage ansvar for et bæredygtigt samfund.
   

 5. At vægte nysgerrighed, livsmod, seriøsitet, kundskaber, kreativitet og intellektuel udfoldelse.
   

 6. At få øje på medmennesket.
   

 7. At vægte samtalen og den demokratiske proces.
   

 8. At skærpe sansen for kvalitet, fantasi og glæden ved fordybelse i såvel livets store spørgsmål, som i det nære levede liv, som udfolder sig på skolen til hverdag og fest.

Krus-hænder-1.jpg

Skolens vedtægter:

Vestjyllands Højskoles årsregnskab for skoleåret 2023

 

I 2019 fejrede Vestjyllands Højskole 50 års jubilæum

Historien startede med disse ord:

 

"Vi ønsker, at Vestjyllands Højskole må blive et sted, hvor menneske mødes med menneske uanset, hvor i samfundet man kommer fra. Samtalen er væsentlig, og vi vil i fællesskab med vore elever prøve at analysere vor situation i den tid, vi lever i.”

Det var nogle af ordene, da grundlægger og forstander Chr. Christensen 1. Maj 1969, efter ni års forarbejde, kunne indvie Vestjyllands Højskole.

Klik og læs mere om skolens første 40 år.

bottom of page