Kontakt os

Vestjyllands Højskole

Skraldhedevej 8

6950 Ringkøbing

​​

Tlf +45 9675 3777

kontor@vestjyllandshojskole.dk

CVR: 68691451
Bank: 7670 2027873

konstitueret Forstander 

Michael Kierkegaard

mkk@vestjyllandshojskole.dk 

Presse

Presseansvarlig

Kommunikationsmedarbejder

Kristoffer Brun Gram

tlf. +45 40942423

kbg@vestjyllandshojskole.dk

 

Vil du på

besøg?

Inden du vælger højskole, er det altid en god idé at besøge os - vi giver gerne en kop kaffe!

Ønsker du at se skolen live og høre mere?

Så kontakt vores viceforstander

Michael Kirkegaard

Telefon: 2564 9714

Mail: mkk@vestjyllandshojskole.dk

 

Midt i naturen

Vestjyllands Højskole ligger i Velling lige syd for Ringkøbing. Om dagen har vi udsigt udover fjorden, og om natten kan vi se Nr. Lyngvig Fyr, som venligt blinker til os fra Holmsland Klit ved Hvide Sande.

Hovedbygningen er en gammel skolebygning Vesttarp Skole med tilbygning af værelser, spisesal og foredragssal. Derudover er der lokaler til teater, musik, sanger, kokkeri/konditori og forfatter. Hjertet af skolen er omkring spisesal og udestuen, som også har en øvre hems med et fantastisk lysindfald og udsigt over fjorden. De nyeste værelser er tilbygget i 2015 med et nyt skønt elevkøkken.

I kælderen er der vaskerum og sauna.

Derudover har vi værkstedsbygninger til Maleri og Keramik i Lundgaard, som ligger lige på den anden side af vejen.

Bagved Lundgaard ligger Forundringens Have, vores økologiske forsøgs- og besøgshave med shelters og udekøkken. Haven bliver brugt til både undervisning og rekreation. Midt i haven er der to fantastiske bygninger, "Det Runde Hus", hvor lyset gennem de store vinduer og den flotte tagkonstruktion inspirerer til dans, udstilling, forestilling, oplæsning etc.

Det andet hus i Forundringens Have er "Orangeriet", hvor bl.a. økologiholdet nyder mange timer.

Ved siden af haven har pedellen sin værkstedsbygning, hvor økologiholdet også har praktiske muligheder.

Hele vejen rundt om skolen er der luft og natur - og højt til himmels.

Cookie- og Privatlivspolitik

 

Opdateret 11. november 2019

1. Generelt
 

 • Denne politik om behandling af personoplysninger ("privatlivspolitik") beskriver, hvordan Vestjyllands Højskole indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside. ("hjemmesiden" og andre tilknyttede websites).

 • Hvis du kontakter os som personligt medlem, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

 • Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

 • Vestjyllands Højskole er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Vestjyllands Højskole kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6 eller nederst på alle sider på www.vestjyllandshojskole.dk.dk.

 • Vi benytter cookies på hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af hjemmesiden, hvilket er beskrevet i vores Cookie-politik.
    

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?


Når du besøger hjemmesiden: 

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, og hvordan du bruger den.

 • Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen)
    

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring: 

Vi indsamler oplysninger om din e-mailadresse.

 • Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
    

Når du benytter dig af en ydelse eller modtager et tilbud fra os 

Vi indsamler oplysninger om dit navn, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
    

Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement hos os: 

For at tilmelde dig et kursus hos os, anvendes platformen KOMIT. Der er underlagt samme regler for datahåndtering som Vestjyllands Højskole. Vestjyllands Højskole er stadig dataansvarlig.
 

Vi indsamler stamdataoplysninger om dig. 

På kurser sker det, at vi tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på Facebook eller andet, der indgår i Vestjyllands Højskoles løbende virke. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen/ansvarlige på stedet. 

 • Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse.

 • Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
    

Når du ringer for at få rådgivning eller kommunikere med os i øvrigt: 

 • Vi indsamler oplysninger, som du giver os, til brug for at besvare dit spørgsmål. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er svare på spørgsmål og kunne yde den bedste rådgivning.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) 
   

3. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelandsoverførsler
 

 • Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden.

 • Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Vestjyllands Højskole er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

 • I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.
   

4. Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
 

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 38 måneder.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om rådgivning slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende rådgivning.

 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.
   

5. Dine rettigheder:
 

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Indsigtsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til vm(at)Vestjyllands Højskole.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
   

Retten til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
   

Retten til sletning

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
   

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
   

Retten til indsigelse

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
   

Retten til at tilbagekalde samtykke

 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.
   

Retten til at klage

 • Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00.
   

Kontaktoplysninger

 • Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte Vestjyllands Højskole pr. mail på kontor@vestjyllandshojskole.dk eller på telefon: 96753777.
   

Ændringer i privatlivspolitikken 

 • Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil den nye version af privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden

 

6. Cookie-politik

Accept af cookies

Vi har gemt cookies på din computer, da du tidligere har accepteret dem på vestjyllandshøjskole.dk

Dette website anvender cookies i forbindelse med trafikmåling og sitets tekniske funktionalitet. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Slet cookies.

Ejeroplysninger:

Dette website udbydes af:

Vestjyllands Højskole
Skraldhedevej 8
6950 Ringkøbing
Telefon: 96753777
Email: kontor@vestjyllandshojskole.dk

6.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

6.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

6.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

6.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt deres færden på sitet. Derudover anvendes cookies i forbindelse med katalogbestillingen på sitet.

 

6.5 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måltrafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

7. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller bestilling. Personoplysninger bruges til at gennemføre den bestilling, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

 

7.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Vestjyllands Højskole, skal du rette henvendelse på telefon: 96753777 eller email: kontor@vestjyllandshojskole.dk

Kontakt os
@vestjyllandshojskole
Søg på siden

Vestjyllands Højskole

Skraldhedevej 8

6950 Ringkøbing

​​

Tlf +45 9675 3777

kontor@vestjyllandshojskole.dk

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Vimeo - Hvid Circle
 • YouTube - White Circle
 • Twitter - Hvid Circle