top of page

MarkedsHaven

Vi arbejder med økologisk grøntsagsproduktion i lille skala

 

Grøntsagerne dyrkes til højskolens køkken og er et skridt på vejen mod mere selvforsyning.

 

Vi dyrker manuelt og har et regenerativt sigte på at opbygge jordens frugtbarhed. Markedshave er et praktisk fag. Vi arbejder med planters vækstbetingelser, forspiring, udplantning, såning og høst.

 

Du lærer at dyrke både på friland og i drivhus. Markedshave giver gode praktiske erfaringer hvad enten du er interesseret i den lille selvforsyningshave eller i småskala produktion.

FORUNDRINGENS HAVE

Forundringens Have og Forandringens Have er vores forsøgshaver som vores undervisning tager udgangpunkt i. De er naturligvis i løbende udvikling og altid et besøg værd. 

 

Vi har en lang række kurser og arrangementer, der følger årets gang i haven. Det kan være podekursus i foråret eller Halloween i efteråret.

 

Se mere på: www.forundringenshave.dk

Frida Tidemand_2021.JPG

Frida Tidemand

Frida er uddannet gartner og har arbejdet med økologisk grøntsagsproduktion i både stor og lille skala. Hun har en brændende passion for bæredygtig dyrkning af fødevarer, og i sit arbejde lægger hun vægt på nænsomhed, der skåner jorden.

 

Fokus er på den praktiske tilgang til grøntsagsdyrkningen.

Det er det også spændende for Frida at eksperimentere med nye idéer og metoder inden for produktionen.

 

For Frida handler arbejdet i markedshaven ikke kun om at gøre Vestjyllands Højskole mere selvforsynende. Det handler også om at skabe et læringsrum, hvor den grønne glæde er i centrum.

Kontakt: ft@vestjyllandshojskole.dk

Frida
bottom of page