MarkedsHaven

I faget markedshave arbejder vi med økologisk grøntsagsproduktion i lille skala. Grøntsagerne dyrkes til højskolens køkken og er et skridt på vejen mod mere selvforsyning.

 

Vi dyrker manuelt med specialredskaber og har et regenerativt sigte på at opbygge jordens frugtbarhed. Markedshave er et praktisk fag. Vi arbejder bl.a. med planters vækstbetingelser, forspiring, udplantning, såning og høst.

 

Vi dyrker både på friland og i drivhus. Markedshave giver gode praktiske erfaringer hvad enten du er interesseret i den lille selvforsyningshave eller i småskala produktion.

Der er plads til 20 elever på holdet.

 

FORUNDRINGENS HAVE 

Forundringens Have og Forandringens Have er vores forsøgshaver som vores undervisning tager udgangpunkt i. De er naturligvis i løbende udvikling og altid et besøg værd. 

Vi har en lang række kurser og arrangementer, der følger årets gang i haven. Det kan være podekursus i foråret eller Halloween i efteråret. Se mere på: www.forundringenshave.dk

underviser

Frida Tidemand_2021.JPG

Frida Tidemand

Frida er uddannet gartner og har arbejdet med økologisk grøntsagsproduktion i både stor og lille skala. Hun har en brændende passion for bæredygtig dyrkning af fødevarer, og i sit arbejde lægger hun vægt på nænsomhed, der skåner jorden.

 

Frida har stort fokus på den praktiske tilgang til grøntsagsdyrkningen, men synes også det er vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Hun er optaget af tanken om at gentænke hele måden, vores fødevaresystem er bygget op på. Derfor er det også spændende for Frida at eksperimentere med nye idéer og metoder inden for produktionen.

 

Frida er desuden tidligere elev på Vestjyllands Højskole, og det var her, hendes interesse for ’det grønne’ for alvor blev vakt. Nu er hun vendt tilbage med en vision om at dele sine erfaringer med højskolens elever.

 

For Frida handler arbejdet i markedshaven ikke kun om at gøre Vestjyllands Højskole mere selvforsynende, men også om at skabe et læringsrum, hvor den grønne glæde, Frida gerne vil dele med sine elever, er i centrum.

Kontakt: ft@vestjyllandshojskole.dk

 
Nynne_1%20(1)_edited.jpg

nynne Louise Bach

Nynne er uddannet gartner og har også en baggrund som miljøplanlægger. Hun brænder for at dyrke jorden på en hensynsfuld måde og er meget optaget af økologi og småskala produktion, særligt market gardening.

 

Nynne har arbejdet i forskellige økologiske grøntsagsproduktioner og bylandbrug. Hun har erfaring med at arbejde tæt sammen med kokkeskoler, restauranter og storkøkkener og finder stor drivkraft og inspiration i dette samarbejde. Nynne arbejder for at gøre Vestjyllands Højskole mere selvforsynende med økologiske grøntsager, urter og frugt

 

For Nynne er planternes verden magisk og grøntsager noget af det smukkeste. Et arbejdsliv der primært foregår under åben himmel ser hun som en gave. Denne grønne glæde vil hun gerne dele med højskolens elever.

Nynne er i øjeblikket på barsel og vender tilbage igen i foråret 2022.