top of page

Ordinær generalforsamling

den 25. april 2022, kl. 19.00

 

Dagsorden ifølge vedtægter §4, stk. 3.

 • 1. Valg af dirigent
   

 • 2. Bestyrelsens beretning
   

 • 3. Forstanderens beretning
   

 • 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
   

 • 5. Indkomne forslag: Forslag til ændringer af vedtægterne.
      Forslaget kan downloades her.
   

 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   

 • 7. Eventuelt
   

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

For indmeldelse i skolekredsen og stemmeret på generalforsamlingen: kontor@vestjyllandshojskole.dk

Indmeldelse kræver godkendelse jf. vedtægter.

 

Bestyrelsen Vestjyllands Højskole

Du kan læse skolens værdigrundlag og de nuværende vedtægter her

Vestjyllands Hojskole set fra oven.JPG
Annonce-dagblad.jpg
image00002.jpeg
DJI_0788.JPG
bottom of page