top of page

Bestyrelse og skolekreds

Vestjyllands Højskole øverste formelle myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år. På generalforsamlingen udpeges en bestyrelse af skolekredsen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede styrelse af skolen.

Alle kan blive medlem af vores skolekreds og derigennem deltage i generalforsamlingen.
Prisen for livslangt medlemskab er 100 kr. Du kan blive medlem ved at kontakte kontoret.

Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger forstanderen, godkender undervisningsplan og kursusplan samt udstikker rammerne for økonomien.

Bestyrelsen holder møde 4 gange om året. Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlingen og 2 udpeges af Vestjyllands Højskoles Elevforening. Medlemmerne i bestyrelsen vælges for 4 år. Der er 2 medlemmer på valg hvert år, dog kun et medlem hvert fjerde år.

Bestyrelsesmedlemmer

 

Formand

ren Holm

Ringkøbing

soehoz@gmail.com

Næstformand

Daniel Dalgaard

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Margrethe Dahlerup Koch

 

Christian Prinds

 

Candra Thun Brouer

Rasmus Blædel Larsen

København N

fjernsynet@gmail.com

 

Poul Hillerup

København S

E-mail: poulhillerup@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Elevforeningen

Linnea Høyer

linnea@hotmail.com

Theo Andersen Grarup

theo@live.com

bottom of page