Bestyrelse og skolekreds

Vestjyllands Højskole øverste formelle myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år. På generalforsamlingen udpeges en bestyrelse af skolekredsen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede styrelse af skolen.

Alle kan blive medlem af vores skolekreds og derigennem deltage i generalforsamlingen. Prisen for livslangt medlemskab er 100kr. Du kan blive medlem ved at kontakte kontoret.

Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger forstanderen, godkender undervisningsplan og kursusplan samt udstikker rammerne for økonomien.

Bestyrelsen holder møde 4 gange om året. Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlingen og 2 udpeges af Vestjyllands Højskoles elevforening. Medlemmerne i bestyrelsen vælges for 4 år. Der er 2 medlemmer på valg hvert år, dog kun et medlem hvert fjerde år.

Bestyrelsesmedlemmer

 

Formand

Ole Pedersen

Velling Kirkeby 85, Velling, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 20535822

E-mail: olepedersen2k18@gmail.com

 

Næstformand

Søren Holm

Isagervej 4, 6950 Ringkøbing

mob. 21362317

E-mail: sho@rserhverv.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ingrid Thomsen 

Holmene 1B, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 22558815 

E-mail:  Ingridthomsen6950@icloud.com

Rasmus Blædel Larsen

Baggensensgade 31, st. tv., 2200 København N
Tlf.: 29805826 

E-mail: fjernsynet@gmail.com

 

Poul Hillerup

Tom Kristensens Vej 10, 2. 209, 2300 Kbh. S
Tlf.: 61305308 / 60955544

E-mail: poulhillerup@gmail.com

Ida Nielsen

Heboltoft 12, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 97326787

E-mail: idanielsen51@gmail.com

Bo Larsen

Ydunslund 41, 7620 Lemvig

Tlf.: 25487102

E-mail: bl@lemvig-gym.dk

​​

bestyrelsesmedlemmer udpeget af Elevforeningen

Ulrikke Moestrup

Lundsgade 8, 3. th, c/o Erenberg, 2100 København Ø

Tlf: 22428301

E-mail: ulrikkemoestrup@hotmail.com

 

Linette Vestergaard

Lunavej 6, 8600 Silkeborg                                                                     

Tlf.: 24672198

E-mail: linettevj@hotmail.com