Kort sagt

Kort sagt så er vi inspireret af Grundtvig. Vi er en almen-kreativ folkehøjskole med plads til 80 elever på de lange højskolekurser og lidt flere på ugekurserne. Vores elever på både lange og korte kurser er danske og internationale elever. Vi har ofte elever fra hele verden, med overvægt af danske elever.

I vores kreative og hjemmelige hus og sammen med vores lærere, alle sammen professionelt udøvende kunstnere, sætter vi rammerne for, at du kan udvikle dine evner og din horisont. Og din verden.

Spændt ud mellem kunst og læring og med en økologisk iværksætter praksis som platform ser vi det hele menneske og de sammenhænge som det indgår i - lokalt, nationalt og internationalt. Når landskabet er fladt, kan man nemlig godt tænke langt – og højt.

Vi bevæger os dagligt i et internationalt miljø, hvor vi veksler mellem engelsk og dansk på en fleksibel og uformel måde. Højskolen er et sted, hvor kulturer mødes, så vi alle bliver klogere. Samtidig vægter vi inklusion højt, så er du ikke stærk i engelsk er det afgørende for os, at det ikke bliver en udfordring.

Lidt Historie

I 2019 fejrede skolen sit 50 års jubilæum. Historien startede med disse ord:

 

"Vi ønsker, at Vestjyllands Højskole må blive et sted, hvor menneske mødes med menneske uanset, hvor i samfundet man kommer fra. Samtalen er væsentlig, og vi vil i fællesskab med vore elever prøve at analysere vor situation i den tid, vi lever i.”

Det var nogle af ordene, da grundlægger og forstander Chr. Christensen 1. Maj 1969, efter ni års forarbejde, kunne indvie Vestjyllands Højskole.

 

Mere end 50 år i Vestenvinden
Vestjyllands Højskole står som et kulturelt vartegn i Vestenvinden og har gjort det i mere end 50 år. Livet på højskolen er blevet skabt af de forstandere, lærere, elever og gæster, der er kommet indenfor dørene. De forskellige forstandere har sat hver deres præg på skolen siden 1969.

Her kan du læse mere om skolens første 40 år.

 
 

Bæredygtig højskole

Fra det øjeblik du som gæst, elev eller kursist træder ind af døren til Vestjyllands Højskole, træder du ind i et bæredygtigt samfund med økologisk køkken, CO2-neutral energiforsyning og økologisk havebrug.

Vi kalder det ”grøn dannelse”, fordi handling og ord hænger sammen. Samtalen er vigtig i den danske højskole, men der skal også handling bag. Vores handlinger, håber vi, fører til flere ord, som kan påvirke det politiske system.

Danmarks økologiske højskole ligger i Vestjylland! På højskolen er økologi og bæredygtighed en naturlig del af hverdagen. Vi snakker ikke bare om den grønne omstilling, men vi sætter projekter i gang til inspiration for os selv og andre.

N.F.S. Grundtvig levede i en brydningstid. Hans folkeoplysning handlede om at klæde bønderne på til at blive medborgere i det spæde danske demokrati, og han satte dannelse af det hele menneske på dagsordenen. Nutidens udfordringer kalder på begge dele, men nu med grønt fortegn. Derfor arbejder vi på Vestjyllands Højskole med ’grøn dannelse’.

Vi er optaget af at skabe en levende samtale om fremtidens bæredygtige samfund og af at afprøve løsninger og demonstrere, hvordan det gode, bæredygtige liv kan leves – det er nemlig meget sjovere end af stirre sig blind på dommedagsprofetier. Den bæredygtige tanke gennemsyrer også hverdagen på skolen.

Vindmøllen sørger sammen med Anne-Sofie - vores jordvarme og solfangeranlæg - for badevand og varme i alle kroge. Det betyder, at alle kan læse bøger og tage bad efter dansetimen med god CO2-neutral samvittighed. Vi bestræber os på at bruge miljøvenlige rengøringsmidler, så renlighed og hensyn til miljøet går hånd i hånd.

Bæredygtig verden

Gennem forskellige former for Ulandshjælp rækker vores ambition om bæredygtighed også ud i verden. Til Gambia eksempelvis. Her støtter vi Skagenskolen og har fadderskab til to piger i landet. Vi har løbende haft indsamlinger til andre projekter som et led i vores forløb på de lange kurser. Det kan være gennem økonomiske midler, men også eksempelvis tøjindsamling.

Værdigrundlag

Vestjyllands Højskole vil fremme den almendannende oplysning på folkelig dansk grund. Målet er at give eleverne livsmod og lyst til at udfordre og forme nutidens og fremtidens samfund. Vestjyllands Højskole er et sted for det skabende menneske, et sted for udtryk og indtryk samt for undren og eftertanke. Et sted, hvor glæden ved at opdage og tænke over livets mangfoldighed såvel i det moderne som i vores historiske arv er i centrum.

 

Det er Vestjyllands Højskoles mål:

  1. At fokusere på personlig myndiggørelse ved at give mulighed for fordybelse i væsentlige emner af personlig-eksistentiel, samfundsmæssig, etisk og kulturel-æstetisk karakter.

  2. At være en egnsskole og her tjene som et kulturcentrum.

  3. At kaste et globalt lys over det personlige, lokale og nationale liv.

  4. I praksis og med midler vise, hvorledes man kan tage ansvar for et bæredygtigt samfund. 

  5. At vægte nysgerrighed, livsmod, seriøsitet, kundskaber, kreativitet og intellektuel udfoldelse.

  6. At få øje på medmennesket.

  7. At vægte samtalen og den demokratiske proces.

  8. At skærpe sansen for kvalitet, fantasi og glæden ved fordybelse i såvel livets store spørgsmål som i det nære levede liv, som udfolder sig på skolen til hverdag og fest.

Skolens vedtægter kan læses her vedtæger

Årsplaner 2020-2021 - korte og lange kurser

 

Ændringer til årsplan 2020-2021

Ændringer til årsplan korte kurser 2021