top of page
Om Højskolen

Kort sagt

Vestjyllands Højskole er en almen-kreativ folkehøjskole med plads til 80 elever på de lange højskolekurser og lidt flere på ugekurserne. Vores elever på både lange og korte kurser er danske og internationale elever. Vi har elever fra hele verden, men flest danske elever. 

I vores kreative og hjemmelige hus og sammen med vores lærere, alle sammen professionelt udøvende kunstnere, sætter vi rammerne for, at du kan udvikle dine evner og din horisont.

Vi er inspireret af Grundtvig. Spændt ud mellem kunst, håndværk og læring ser vi det hele menneske og de sammenhænge som vi indgår i - lokalt, nationalt og internationalt. Når landskabet er fladt, er det godt at tænke langt – og højt.

Vi bevæger os dagligt i et internationalt miljø, hvor vi veksler mellem engelsk og dansk på en fleksibel og uformel måde. Højskolen er et sted, hvor kulturer mødes, så vi alle bliver klogere. Er du ikke stærk i engelsk er det afgørende for os, at det ikke bliver en udfordring, så vi hjælper med at oversætte alt hvad der foregår.

Lidt Historie

I 2019 fejrede skolen sit 50 års jubilæum. Historien startede med disse ord:

 

"Vi ønsker, at Vestjyllands Højskole må blive et sted, hvor menneske mødes med menneske uanset, hvor i samfundet man kommer fra. Samtalen er væsentlig, og vi vil i fællesskab med vore elever prøve at analysere vor situation i den tid, vi lever i.”

Det var nogle af ordene, da grundlægger og forstander Chr. Christensen 1. Maj 1969, efter ni års forarbejde, kunne indvie Vestjyllands Højskole.

 

Mere end 50 år i Vestenvinden
Vestjyllands Højskole står som et kulturelt vartegn i Vestenvinden og har gjort det i mere end 50 år. Livet på højskolen er blevet skabt af de forstandere, lærere, elever og gæster, der er kommet indenfor dørene. De forskellige forstandere har sat hver deres præg på skolen siden 1969.

Her kan du læse mere om skolens første 40 år.

Bæredygtig højskole

Bæredygtig højskole

Fra det øjeblik du som gæst, elev eller kursist træder ind af døren til Vestjyllands Højskole, træder du ind i et bæredygtigt samfund med økologisk køkken, CO2-neutral energiforsyning og økologisk havebrug.

Vi kalder det ”grøn dannelse”, fordi handling og ord hænger sammen. Samtalen er vigtig i den danske højskole, men der skal også handling bag. Vores handlinger, håber vi, fører til flere ord, som kan påvirke det politiske system.

Danmarks økologiske højskole ligger i Vestjylland! På højskolen er økologi og bæredygtighed en naturlig del af hverdagen. Vi snakker ikke bare om den grønne omstilling, men vi sætter projekter i gang til inspiration for os selv og andre.

N.F.S. Grundtvig levede i en brydningstid. Hans folkeoplysning handlede om at klæde bønderne på til at blive medborgere i det spæde danske demokrati, og han satte dannelse af det hele menneske på dagsordenen. Nutidens udfordringer kalder på begge dele, men nu med grønt fortegn. Derfor arbejder vi på Vestjyllands Højskole med ’grøn dannelse’.

Vi er optaget af at skabe en levende samtale om fremtidens bæredygtige samfund og af at afprøve løsninger og demonstrere, hvordan det gode, bæredygtige liv kan leves – det er nemlig meget sjovere end af stirre sig blind på dommedagsprofetier. Den bæredygtige tanke gennemsyrer også hverdagen på skolen.

Vindmøllen sørger sammen med Anne-Sofie - vores jordvarme og solfangeranlæg - for badevand og varme i alle kroge. Det betyder, at alle kan læse bøger og tage bad efter dansetimen med god CO2-neutral samvittighed. Vi bestræber os på at bruge miljøvenlige rengøringsmidler, så renlighed og hensyn til miljøet går hånd i hånd.

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vestjyllands Højskole vil fremme den almendannende oplysning på folkelig dansk grund. Målet er at give eleverne livsmod og lyst til at udfordre og forme nutidens og fremtidens samfund. Vestjyllands Højskole er et sted for det skabende menneske, et sted for udtryk og indtryk samt for undren og eftertanke. Et sted, hvor glæden ved at opdage og tænke over livets mangfoldighed, såvel i det moderne som i vores historiske arv, er i centrum.

 

Det er Vestjyllands Højskoles mål:

  1. At fokusere på personlig myndiggørelse ved at give mulighed for fordybelse i væsentlige emner af personlig-eksistentiel, samfundsmæssig, etisk og kulturel-æstetisk karakter.

  2. At være en egnsskole og her tjene som et kulturcentrum.

  3. At kaste et globalt lys over det personlige, lokale og nationale liv.

  4. I praksis og med midler at vise, hvorledes man kan tage ansvar for et bæredygtigt samfund. 

  5. At vægte nysgerrighed, livsmod, seriøsitet, kundskaber, kreativitet og intellektuel udfoldelse.

  6. At få øje på medmennesket.

  7. At vægte samtalen og den demokratiske proces.

  8. At skærpe sansen for kvalitet, fantasi og glæden ved fordybelse i såvel livets store spørgsmål, som i det nære levede liv, som udfolder sig på skolen til hverdag og fest.

Skolens vedtægter kan læses her

 

Årsplaner for Vestjyllands Højskole

bottom of page