image00096.jpeg

Bæredygtigt Byggeri

Bæredygtigt byggeri er et praktisk fag, hvor vi arbejder med den praktiske udførelse af mange og gode bæredygtige løsninger. Fra idéfase, til design, konkretisering og praktisk gennemførelse af projektet

Fuglehuse i genbrugsmaterialer, insekthoteller eller bede og opholdsarealer. Udemøbler, crossfit-, sauna- og wellnessområder eller stalde til dyrehold. Et væksthus til ”Forandringens have” og et affaldssorteringsanlæg til Vestjyllands Højskole.

Fremtidigt vedligehold samt bortskaffelse efter endt funktion er også en naturlig del af faget. Det samme gælder materiale kendskab, overfladefladebehandling samt værktøjskendskab.

 

Vi skal også besøge økolandsbyen Friland, hvor vi kigger på bæredygtigt byggeri, økosamfund og lokale, vedvarende energiløsninger.

 

Alle kan være med, også selvom du ikke har prøvet at bygge før eller har håndværksmæssige færdigheder.

Faget Bæredygtigt Byggeri på Vestjyllands Højskole er defineret ud fra FN´s kriterier for bæredygtigt byggeri. 

Der er plads til 20 elever på holdet.

danny_Volder_Møller.jpg

Danny Volder Møller

Han har arbejdet inden for efterskoleverden i mange år og har ud over boglige fag undervist i mange forskellige projekter og fag af håndværksmæssig karakter.

 

Privat bor han og familien på et nedlagt husmandssted med traktor, høns, drejebænk og får.

Danny er uddannet lærer fra Århus seminarium med blandt andet sløjd som linjefag.

Kontakt: dm@vestjyllandshojskole.dk