Bæredygtigt Byggeri

Fuglehuse i genbrugsmaterialer, insekthoteller eller bede og opholdsarealer. Udemøbler, crossfit-, sauna- og wellnessområder eller stalde til dyrehold. Et væksthus til ”Forandringens have” og et affaldssorteringsanlæg til Vestjyllands Højskole.

Bæredygtigt byggeri er et praktisk fag, hvor vi i samarbejde med faget Permakultur, skal stå for den praktiske udførelse af mange og gode bæredygtige løsninger. Fra idéfase, til design, konkretisering samt praktisk gennemførelse af projektet. Fremtidigt vedligehold samt bortskaffelse efter endt funktion er også en naturlig del af faget. Det samme gælder materialekendskab, overfladefladebehandling samt værktøjskendskab. Vi skal også besøge økolandsbyen Friland, hvor vi kigger på bæredygtigt byggeri, økosamfund og lokale, vedvarende energiløsninger.

Det er sjovt at eksperimentere, det er sjovt at udvikle og bygge, så derfor er der en god og positiv stemning på holdet. Alle kan være med, også selvom du ikke har prøvet at bygge før eller har håndværksmæssige færdigheder.

Faget Bæredygtigt Byggeri på Vestjyllands Højskole er defineret ud fra FN´s kriterier for bæredygtigt byggeri. 

Miljømæssig bæredygtighed omhandler energiforbruget og evnen til at minimere lokale og globale miljøpåvirkninger samt hensyntagen til biodiversiteten. 


Økonomiske bæredygtighed omhandler ”value for money”. Der er tale om en totaløkonomi, der omhandler hele byggeriets levetid.


Sociale bæredygtighed omhandler den merværdi byggeriet kan tilføre brugerne. Det kan være invitation til sociale fællesskaber eller et godt indeklima.

Der er plads til 20 elever på holdet.

Danny bygger med relativ lethed et tiny house med eleverne.

underviser

danny_Volder_Møller.jpg

Danny Volder Møller

Danny er uddannet lærer fra Århus seminarium med blandt andet sløjd som linjefag.

Han har arbejdet inden for efterskoleverden i mange år og har ud over boglige fag undervist i mange forskellige projekter og fag af håndværksmæssig karakter.

 

Privat bor han og familien på et nedlagt husmandssted med traktor, høns, drejebænk og får.

Kontakt: dm@vestjyllandshojskole.dk