top of page
IMG_3802.JPG

Vejledning, pitstop eller mentor

 

Vejledning

Vestjyllands Højskole tilbyder vejledning med fokus på personlig udfordring og udvikling. 

Højskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du på god afstand af uddannelse og arbejde får tid til at reflektere over din fremtid. Vi har i vores personlige vejledning fokus på, hvad du har af udfordringer og ønsker af udvikling. Samtidig får du sparringspartnere i en professionel rådgivning og studievejledning.

 

Flere gange om året får vi besøg af en studievejleder udefra, som du kan booke en individuel samtale med.

Vi ved, at mange elever bruger opholdet til at finde ud af, hvilken vej i uddannelsessystemet, de skal vælge.

 

Målet med vejledningen på Vestjyllands Højskole er at kvalificere dig i forhold til livet efter højskoleopholdet.

 

eVejledning

eVejledning er et nyt vejledningstilbud fra Undervisningsministeriet. eVejledning er et supplement til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU og Studievalg, som fremover især skal vejlede unge, der har et særligt behov for vejledning og støtte i uddannelsesvalget.

Højskolernes kursister, lærere og andre interesserede kan via chat, telefon, e-mail og sms få vejledning om uddannelsesmuligheder, økonomi under uddannelse, jobperspektiver og meget mere. eVejledning har åbent dag, aften og weekend og gør det muligt at få svar på spørgsmål, når behovet opstår.

Pitstop

Pitstop er for studerende som holder orlov fra sit studie, og der er mulighed for at tage et ophold på Vestjyllands Højskole til reduceret pris.

Skriv til Michael Kirkegaard,  og hør nærmere om muligheden for at du kan blive pitstop-elev.

Rundt-hus-undervisning.jpg

Mentor

Hvis du er mellem 17,5 og 25 år og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse og søger et kursus på mindst 12 uger, har du mulighed for at få støtte gennem dit højskoleophold fra en af skolens mentorer.

 

Din mentor er en person, der hjælper dig gennem din højskoletid på en god måde og videre ud i verden efter dit højskoleophold.

Vil du have en mentor?

Det første du skal gøre er at kontakte din UU-vejleder i din egen kommune og få skrevet højskoleopholdet ind i din uddannelsesplan.

Dernæst skal UU-vejlederen sende planen til skolen, så skolen sammen med dig er forberedt på, hvordan vi bedst muligt kan yde den støtte, der passer dig bedst. Støtten består både af samtaler og vejledning undervejs, mulighed for nedsat egenbetaling, som aftales inden opholdets start, særlige behov eller lignende.

Når du kommer, bliver du tilknyttet en af skolens mentorer, som vil udarbejde en plan sammen med dig over dit formål med opholdet, og hvordan du får opfyldt det. Denne plan laves skriftligt, og du vil under dit ophold have kontinuerlige samtaler med mentoren om, hvordan det løbende går med at få opfyldt formålet. Ændrer dine mål sig undervejs, vil vi holde os i kontakt med din UU-vejleder, så din uddannelsesplan hele tiden er opdateret.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

bottom of page