top of page

Vejledning, pitstop, mentor

 

Vejledning

Vi tilbyder vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling som en hjælp til at afklare, hvordan du vælger mellem dine muligheder inden for uddannelse eller erhverv, men også mere generelt som en del af højskolens livsoplysning.

Højskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du på god afstand af uddannelse og arbejde får tid til at reflektere over din fremtid. Vi har i vores personlige vejledning fokus på, hvad du har af udfordringer og ønsker af udvikling, samtidig med at du får sparringspartnere i en professionel rådgivning og studievejledning. Flere gange om året får vi nemlig besøg af en studievejleder udefra, som du kan booke en individuel samtale med.

Vi ved, at mange elever bruger opholdet til at finde ud af, hvilken vej i uddannelsessystemet, de skal vælge. Hensigten med vejledningen på Vestjyllands Højskole er at kvalificere elevernes afklaring i forhold til livet efter højskoleopholdet, herunder at tilbyde eleverne hjælp til afklaring af konkret uddannelsesvalg.

 

eVejledning

eVejledning er et nyt vejledningstilbud fra Undervisningsministeriet. eVejledning er et supplement til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU og Studievalg, som fremover især skal vejlede unge, der har et særligt behov for vejledning og støtte i uddannelsesvalget.

Højskolernes kursister, lærere og andre interesserede kan via chat, telefon, e-mail og sms få vejledning om blandt andet uddannelsesmuligheder, økonomi under uddannelse og jobperspektiver. eVejledning har åbent dag, aften og weekend og gør det muligt at få svar på sine spørgsmål, når behovet opstår.

www.eVejledning.dk

Pitstop

Pitstop er for studerende som holder orlov fra sit studie, og en mulighed for at tage et ophold på Vestjyllands Højskole til reduceret pris.

Skriv til Michael Kirkegaard, Viceforstander mkk@vestjyllandshojskole.dk og hør nærmere om muligheden for at du kan blive pitstop-elev.

Mentor

Hvis du er mellem 17,5 og 25 år og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse og søger et kursus på mindst 12 uger, har du mulighed for at få støtte gennem dit højskoleophold fra en af skolens mentorer. Din mentor er en person, der hjælper dig gennem din højskoletid på en god måde og videre ud i verden efter dit højskoleophold.

Vil du have en mentor?

Det første du skal gøre er at kontakte din UU-vejleder i din egen kommune og få skrevet højskoleopholdet ind i din uddannelsesplan.

Dernæst skal UU-vejlederen sende planen til skolen, så skolen sammen med dig er forberedt på, hvordan vi bedst muligt kan yde den støtte, der passer dig bedst. Støtten består både af samtaler og vejledning undervejs, mulighed for nedsat egenbetaling, som aftales inden opholdets start, særlige behov eller lignende.

Når du kommer, bliver du tilknyttet en af skolens mentorer, som vil udarbejde en plan sammen med dig over dit formål med opholdet, og hvordan du får opfyldt det. Denne plan laves skriftligt, og du vil under dit ophold have kontinuerlige samtaler med mentoren om, hvordan det løbende går med at få opfyldt formålet. Ændrer dine mål sig undervejs, vil vi holde os i kontakt med din UU-vejleder, så din uddannelsesplan hele tiden er opdateret.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

bottom of page