top of page
IMG_2973.JPG

På tur i haven

Orangeri med spiselige planter, øko-shop.
Nyd din medbragte madpakke, find ro og fordybelse

Orangeriet er som Forundringens Have åben hele året. Det er helt fantastisk at kunne gå ind i orangeriet en kold og blæsende dag og lave en kop kaffe eller the. Der er læsestof klar til dig. Der er et rigt udvalg af informationsmateriale om økologisk havebrug og bæredygtig livsstil.

 

Om foråret kan du se, hvordan sommerens planter drives frem. 

Øko-shop
I vores lille selvbetjenings øko-shop kan du købe årstidens produkter, frø og planter til udplantning fra Forundringens Have. Du kan også finde urtete, kryddereddike og postkort.

IMG_2895.JPG
Frøfestival 2.jpg.png

Den selvforsynende Urtehave

Urtehaven er opdelt i 7 felter. På denne måde vises hvorledes man bruger en "rulleplan".

 

Inden for hvert felt er der en mangfoldighed af grøntsager, krydderurter og spiselige blomster, som er sammensat efter en viden om, at visse planter fungerer godt som naboplanter medens andre ødelægger livet både for naboerneplanterne og sig selv.

 

Mangfoldigheden trækker fugle og nyttige insekter til, således at evt. skadedyrsangreb ikke er et problem.

 

Sidst men ikke mindst er vi optaget af Maria Thuns dyrkningsmetoder. Vi sår og passer grøntsagerne så vidt det er muligt på de i såtids-kalenderen angivne gunstige tidspunkter.

Andelsfrugthaven

Når du køber et andelsbevis til frugthaven for 1000 kroner. Er du med til at støtte udbredelsen af økologisk frugt- og bæravl i Vestjylland.

Andelsbeviset giver dig også ret til enhver tid at besøge og høste frugt og bær til eget forbrug i Andelsfrugthaven. Du bliver også inviteret til møder og kurser om økologisk frugt- og bæravl og fremstilling af produkter af frugt og bær.  

 

Andelsbeviset køber du ved at skrive til kontor@vestjyllandshojskole.dk. Eller kigge forbi kontoret i åbningstiden.

Det hele begyndte en sensommerdag i 2008, hvor Alexander Seebouth fra Tyskland gik en tur i Forundringens Have 

I foråret 2009 afholdt vi podekursus. Hen over sommeren voksede de små poder sig store i ”vuggestuen”, hvor de blev passet med kærlighed og omhu. 200 frugttræer blev det til. I efteråret 2009 blev frugttræerne samt 1200 lætræer, som danner ramme omkring frugttræerne. Der er i dag 60 andelshavere. Andelsfrugthaven passes af frivillige.

Pode-kursus-træeriblomst.JPG

Den Astronomiske Have og De Vilde Blomsters Paradis

Den Astronomiske Have er anlagt efter Maria Thuns såtidsprincipper. 

I centrum er jorden vist som en forhøjning. Midt på jorden ses månen og dens bane rundt om jorden, idet den passerer dyrekredsens 12 stjerner. Ifølge Maria Thun påvirkes planternes vækst i forhold til hvilken af dyrekredsens 12 stjerner månen står ud for på såtidspunktet. Månens placering har også ifølge Maria Thun indflydelse på planternes pasning og høst. Dette forklares på 5 plancher.
 

På et jordstykke har vi skabt et rundt landskab med en diameter på 17 meter,

De Vilde Blomsters Paradis.

For at symbolisere universets mangfoldighed vokser her vilde blomster
 

IMG_2949.JPG

Trojaborg

Danselabyrinten er en kopi af Trojaborgen i Visby. Der er lagt 2500 sten.
Turen gennem labyrinten er på 736 m.

Labyrinter har været kendt i 3-4 årtusinder og i mange kulturer.

Den ældste og vel mest kendte kaldes Trojeborg-typen, som har navn efter den store stenlagte ”Trojaborg” ved Visby på Gotland.

Sagnet fra Visby fortæller at en kongedatter var blevet fanget af røvere og spærret inde i en hule under galgebjerget. Hun fik kun lov at slippe fri, hvis hun hver dag lagde en sten på jorden i et bestemt mønster. Og just da der var gået 365 dage, var Trojaborgen færdig, og kongedatteren blev frigivet. (Der er dog lagt adskillige flere sten).

Fra Finland berettes, at i gamle dage dansede unge jumfrudansen. En ung pige blev placeret i stenlabyrintens midte, og en ung mand skulle finde frem til hende gennem gangene. Klarede han dette uden fejl, skulle han bære hende ud samme vej. Gik også dette godt, var pigen hans. Alt dette skulle ske til sang og taktfaste håndklap fra det øvrige selskab, og også lidt i hemmelighed for forældre og ældre folk.

Fra tidligste tid har labyrinten været forbundet med magi. Forestillingen om at en bygnings indgang måtte beskyttes, synes et være tæt forbundet med labyrintfiguren. Baggrunden er fra den opfattelse, at onde væsener kun kan bevæge sig ligeud.

Motions- og oplevelsessti

Følg stien og brug de naturlige redskaber der er undervejs.
Det er også her at du finder centrum for havens geo-catching.

Motions- og oplevelsesstien har sin begyndelse på naturlegepladsen, hvor du finder klokkespillet. Du følger klokkerne fra klokke nummer et til klokke nummer otte.

Undervejs passerer du naturcampingpladsen, du bliver overrasket af en stor spændende kuppel sammensat af krogede trærafter. Kuplen kaldes livmoderen. Sæt dig derind
og oplev roen og prøv at lege med tanken om at være født på ny, når du træder ud igen. 

På turen finder du spændende skulpturer, som er hugget i gamle kirkebjælker, du kan opleve følekasser og du kommer igennem en meget smuk tunnel som er sammensat af grene. Turen fortsætter langs hestefolden og videre gennem andelsfrugthaven for til sidst at slutte ved klokkespillet på naturlegepladsen.

I skoven er der siddepladser, hvor træstammer og pil tilsammen danner et smukt billede.

Vandreturen er på knap seks hunderede meter, så alle kan være med på hele turen.

land2.gif
perma.gif
bottom of page