Højskolen er dit sted

Det er her, du lærer, undersøger, eksperimenterer, spiser, fester, griner, hviler og snakker.
Ligesom vores mange kreative værksteder er selve højskolen åben døgnet rundt. Det pulserer, ånder og lever - sammen med dig, og sammen med alle de andre, der er her. Et levende sted hele døgnet!

I weekenderne er der med få undtagelser ikke planlagt undervisning, men vagtlæreren kan tilbyde forskellige aktiviteter, som du også er med til at bestemme.

Det er dig og dine kammerater der her ud over fylder tiden op med planlagte og impulsive idéer som vinterbadning, fest med og uden tema, filmaften, sauna & champagne, etc. 

 

Sammen skaber I jeres højskole. 

Din fritid er også din egen tid, hvor du kan gøre dine egne ting.
Ringkøbing Fjord er et skønt sted for cykel- og gåture, og det er et af de
bedste steder for wind- og kitesurfing i Danmark. Har du dit eget udstyr,
så tag det med.


Højskolen er omgivet af gode faciliteter, og Ringkøbing ligger 5 km væk
med et hyggeligt bymiljø.

Rasmus og Filippa fortæller om deres liv på højskolen

Højskole hele året

Her er gang i den døgnet rundt, både med det planlagte og det impulsive.

Året er i grove træk planlagt fra vores side, men dine input er med til at skabe dit højskoleophold.

 

Vi har planlagt nogle kulturelle arrangementer med kunstnere udefra, kokkeri laver selv madevents og inviterer gæster, vi holder åbent hus, hvor vi inviterer venner og familie, så de kan få en lille fornemmelse af, hvad vi laver - og så er der selvfølgelig alt det, som du er med til at finde på!

Hen over sommeren har vi ugekurser, som tager udgangspunkt i vores kreative fag og almene højskole. Vi har også en fortælleuddannelse på vores eget fortælleakademi, som har kurser løbende.


Vi laver højskole for voksne - og ind i mellem familiehøjskole, hvor børn er meget velkomne. Vi laver sommerhøjskole med mening, høj faglighed og forkælelse. Vi laver ugekurser, som giver dig lyst til at fortsætte arbejdet, når du kommer hjem, eller måske vende tilbage.

 

Vi vil gerne give dig så meget med som muligt, mens du er her. Derfor holder vi ikke efterårsferie og vinterferie, men holder undervisningsfri i påskedagene. Mens du er her, er højskolen dit hjem og vil altid være åbent. Venner og familie er velkomne på besøg og til overnatning i weekenderne.

Dorthea og Tobias fortæller om deres oplevelse som højskoleelever på Vestjyllands Højskole

Alexander og Karen fortæller om deres ophold på Vestjyllands Højskole

Lasse Carstens Larsen, 26 år, fra Ruds-Vedby

Fag: Forfatter, Økologisk Iværksætter, Eksistens, Udeliv, Maleri.

"Hvis man betragter sig selv som værende et spøgelse, der går gennem skolen, så er der folk, der snakker sammen og går rundt sammen og folk, der laver noget, folk der sidder og drikker te og hygger… De der småsamtaler, der opstår hele tiden. Den store gruppefølelse. Jeg synes, at det som højskolen virkelig kan er at skabe et fællesskab, hvor alle kender hinanden, og alle på et eller andet plan er gode venner.

"Jeg havde nok ikke regnet med, at jeg selv skulle skrive musik. Jeg havde slet ikke troet, at jeg ville nå så langt i Musik, som jeg synes, jeg er. Det er  rigtig fedt. Mit yndlingssted på højskolen er musiklokalet. Jeg føler mig helt vildt rolig deroppe, og det åbner op for alle muligheder. Det er sådan en lille hule!

Vikki Weigelt Pedersen, 24 år, fra Århus

Fag: Musik, Teater, Eksistens, Sanger og Sangerens Stemme

Vejledning og mentorforløb

 

Vejledning

Vi tilbyder vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling som en hjælp til at afklare, hvordan du vælger mellem dine muligheder inden for uddannelse eller erhverv, men også mere generelt som en del af højskolens livsoplysning.

Højskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du på god afstand af uddannelse og arbejde får tid til at reflektere over din fremtid. Vi har i vores personlige vejledning fokus på, hvad du har af udfordringer og ønsker af udvikling, samtidig med at du får sparringspartnere i en professionel rådgivning og studievejledning. Flere gange om året får vi nemlig besøg af en studievejleder udefra, som du kan booke en individuel samtale med.

Vi ved, at mange elever bruger opholdet til at finde ud af, hvilken vej i uddannelsessystemet, de skal vælge. Hensigten med vejledningen på Vestjyllands Højskole er at kvalificere elevernes afklaring i forhold til livet efter højskoleopholdet, herunder at tilbyde eleverne hjælp til afklaring af konkret uddannelsesvalg.

 

eVejledning

eVejledning er et nyt vejledningstilbud fra Undervisningsministeriet.  eVejledning er et supplement til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU og Studievalg, som fremover især skal vejlede unge, der har et særligt behov for vejledning og støtte i uddannelsesvalget.

Højskolernes kursister, lærere og andre interesserede kan via chat, telefon, e-mail og sms få vejledning om blandt andet uddannelsesmuligheder, økonomi under uddannelse og jobperspektiver. eVejledning har åbent dag, aften og weekend og gør det muligt at få svar på sine spørgsmål, når behovet opstår.

www.eVejledning.dk

 

Mentorordning

Hvis du er mellem 17,5 og 25 år og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse og søger et kursus på mindst 12 uger, har du mulighed for at få støtte gennem dit højskoleophold fra en af skolens mentorer. Din mentor er en person, der hjælper dig gennem din højskoletid på en god måde og videre ud i verden efter dit højskoleophold.

Vil du have en mentor?

Det første du skal gøre er at kontakte din UU-vejleder i din egen kommune og få skrevet højskoleopholdet ind i din uddannelsesplan.

Dernæst skal UU-vejlederen sende planen til skolen, så skolen sammen med dig er forberedt på, hvordan vi bedst muligt kan yde den støtte, der passer dig bedst. Støtten består både af samtaler og vejledning undervejs, mulighed for nedsat egenbetaling, som aftales inden opholdets start, særlige behov eller lignende.

Når du kommer, bliver du tilknyttet en af skolens mentorer, som vil udarbejde en plan sammen med dig over dit formål med opholdet, og hvordan du får opfyldt det. Denne plan laves skriftligt, og du vil under dit ophold have kontinuerlige samtaler med mentoren om, hvordan det løbende går med at få opfyldt formålet. Ændrer dine mål sig undervejs, vil vi holde os i kontakt med din UU-vejleder, så din uddannelsesplan hele tiden er opdateret.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.