priser lange kurser

Pr. uge for skoleåret 2022/2023:

Pr. uge: 1.700,- kr.
Tillæg for eget bad/toilet: 125,- kr.
Tillæg for eneværelse: 125,- kr.
Indmeldelsesgebyr: 2.000,- kr.

Hvis du afbryder opholdet i utide, skal du betale måneden ud og den efterfølgende måned.

Dertil kommer:

  • Studietur: 2.000,- kr.

  • Materialeudgifter som afregnes ved afslutningen af opholdet mellem 200 og 800 kr. afhængigt af fag.

  • Et lille nøgledepositum på 100,- kr. som tilbagebetales, når du rejser hjem og afleverer din nøgle.

pitstop

Er du under uddannelse og har brug for en pause i studierne for evt. at finde glæden ved at lære igen, kan et højskole ophold noget for dig.

 

Vi har afsat nogle få pladser til en reduceret pris efter individuel aftale. Det er vigtigt, at du kontakter os og får en snak om pitstopmuligheden.

 ugepris

Vestjyllands Højskole er blandt de billigste højskoler, fordi vi gerne vil give mange mulighed for at tage på højskole.

Vi er fælles om tingene, hvilket betyder at du, som elev, også tager del i rengøring og opvask. Det bliver til hyggelige tjanser, hvor vi løfter i flok - og så er det med til at holde priserne nede.

Mentor- ordning

Er du mellem 18 og 25, og har du ikke nogen ungdomsuddannelse, så kan du få støtte gennem mentorordningen. Du kan få vejledning og støtte fra en mentor gennem hele dit højskoleophold samt få opholdet til en reduceret pris efter individuel vurdering. Du skal lave en aftale med kommunens UU vejleder.

Højskolens regler

Højskolen er dit hjem, hvor der er mange beboere. Ud over almindelig hensyntagen har vi ganske få regler, som gør dit højskoleophold rigtig godt:

  • Der er mødepligt til undervisning, morgensamling, fællestimer og fællesarrangementer.

  • Du må ikke besidde eller bruge hash og andre euforiserende stoffer.

  • Du må ikke misbruge alkohol. Alkohol er ikke forenelig med en normal arbejdsdag.

  • De første dage er alkoholfrie.

Skolepenge: Betales forud i månedlige rater. Elever, der stopper undervejs i et forløb, skal betale skolepenge indtil slutningen af den følgende måned.