top of page

Permakultur

Om kurset

Permakultur er et designsystem, der er udviklet til at skabe positive forandringer i en verden, der er ude af balance.


Ved at samarbejde med naturens principper, er vi i stand til at skabe landbrugssystemer, der aktivt modvirker klimaforandringer, forurening og sult. Det gør vi ved at opbygge spiselige økosystemer, hvor mange forskellige planter, svampe og dyr vokser side om side og samarbejder om at opbygge en sund og levende jord.


Når økosystemet er i balance, kan jorden binde CO2 fra luften, rense drikkevandet og skabe hjem for millioner af insekter og mikrober, samtidigt med at vi kan skabe sunde fødevarer til mennesker.

 

I faget Permakultur øver vi os både på at anvende permakulturtænkningen i vores egen hverdag – og på at bruge den som værktøj til at skabe en grønnere fremtid.


Du får fingrene dybt i jorden, og får en bred teoretisk og praktisk indføring i permakultur som designredskab og en dyb forståelse for de muligheder, det giver for at forandre verden.


Faget foregår primært udendørs og vil være en blanding af praktisk arbejde og teoretiske øvelser. Man skal altså være klar på, at vi er ude i alt slags vejr!

Arendse Gulløv

Din underviser

Arendse Gulløv

Arendse brænder for grøn omstilling og har arbejdet med permakultur og regenerativt jordbrug i over 8 år.

Hun er uddannet økologisk landbruger fra Norge og har i tillæg en uddannelse i miljøplanlægning fra RUC.


Arendse er passioneret optaget af jord og mikroliv, selvforsyning og klimaomstilling. Hun har blandt andet arbejdet på gård i Island og været med til at starte to permakulturelle gårdskollektiver i Norge og Danmark. Her har hun arbejdet fuldtid med gårdsdrift, selvforsyning, traditionelle håndværk og byggeprojekter.

Arendse Gulløv

Lasse Willads Simonsen

Uddannet økologisk jordbruger fra Kalø Økologiske Landbrugsskole.


Lasse har arbejdet professionelt med "håndholdt" markedshave i mange år flere steder i verden.

Hans erfaring med økologisk produktion i lille og stor skala er både med dyr og grøntsager.

bottom of page