Copy of DSC_0080.jpg
Copy of DSC_0173.jpg

LEvedygtigt jordbrug

Sommerlinje fra 2021

3 måneder: 12. juni-3.september

 

Drømmer du om jordnære fællesskaber, selvforsyning eller måske opstart af egen småskala produktion? Fra 2021 kan du gå på Vestjyllands Højskole om sommeren – der, hvor der sker allermest i haven. ‘Levedygtigt Jordbrug’ er en sommerlinje på 12 uger, hvor vi sammen undersøger, hvordan levedygtig brug af jord kan se ud, lærer om permakultur og perspektiverer livet i en omstillingstid.

 

Den praktiske undervisning foregår primært i produktionshaven Markedshaven og i permakulturhaven Forandringens Have. Derudover vil der være forløb i Perspektiv, hvor vi dykker ned i tidens udvikling og hvordan det er at være en del af den.

 

Levedygtigt Jordbrug har et tæt samspil med højskolens køkken, og alt hvad vi høster bliver til den lækreste mad. På sommerlinjen får vi hænderne i mulden, vi ser på, hvad bæredygtige fællesskaber kan, og vi lærer at arbejde med og ikke mod naturen.

 

Vil du være med til at tage del i udviklingen af fremtidens brug af jord? Meld dig til sommerlinjen 2021 allerede nu. Der er 24 pladser i alt.

Landsbyliv i Tiny House

En del af oplevelsen ved at gå på linjen, er at opholde sig meget ude, se glæden ved en jordnær og lidt primitiv dagligdag og prøve at leve et mere enkelt liv.

 

Du kommer til at bo i en lille landsby bestående af tiny houses, som er lavet af træ, hamp og andre bæredygtige byggematerialer. Husene er bygget af elever på skolen, og sammen gør vi den lille landsby til et endnu dejligere sted at være. Vi kan fx bygge et nyt udendørs brusebad, til glæde for nuværende og kommende elever. Vi gør meget ud af at skabe gode udearealer, og der lægges op til at fællesaktiviteter er udendørs, rundt om bålet, i udekøkkenet eller i skolens mongolske yurt. Der vil være adgang til fælles toilet og badefaciliteter.

 

De hjemmebyggede tiny houses rummer 3-4 personer pr. hus. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for eneværelser, men har du særlige behov og ønsker ift. boform kan du kontakte højskolens kontor. Så prøver vi sammen at undersøge alternative løsninger og finde en god løsning.

Bogruppe

Alle elever opdeles i tre bogrupper med et ugentligt selvorganiseret bogruppemøde. Her har I mulighed for at dele, hvad I har på hjertet, tale om hvordan det går hos jer og i landsbyen, komme med nye ideer og lære hinanden bedre at kende.

 

Landsbyråd

Landsbyrådet er vores fælles fredag, hvor vi vender ugen, der er gået. Er der noget nyt fra bogrupperne? Er der andet til fælles orientering? Noget vi skal have lavet om på i fællesskab? Eller vil du dele dine inspirationskilder med resten af landsbyen? Vi skal i gang med sommerlinjens første år. Vi inviterer derfor ind i et samskabende fællesskab, hvor vi gennem demokratiske processer og åben kommunikation, kan udvikle og forme sommerlinjen sammen, så den bliver så fed som muligt.

fagene
Permakultur

Permakultur er ambitionen om at udvikle en civilisation, der kan modstå tiderne. Det handler om at forbedre vores samfund fra bunden og op – fra vores egne hjem til lokale fællesskaber, virksomheder og større systemer i vores samfund. Det handler om at skabe gode liv for mennesker. Det handler om at give plads til naturen, observere og forstå den, så vi kan lade os inspirere af den. Ikke alting skal dyrkes for at skabe værdi. Vi inviterer biodiversiteten ind på skolens arealer med konkrete tiltag. Den cykliske tænkning er central. Der er ingen forbrug uden genbrug og gendannelse - vores ressourcer skal forstås i kredsløb.

 

Der er rig mulighed for at eksperimentere. Vores legeplads er ”Forandringens have”, hvor vi dyrker flerårige afgrøder, holder høns, laver kompost, samler regnvand og udvikler på det dynamiske og diverse system, som skovhaven er. Vi lærer at bruge permakultur design som et værktøj, til at forstå, regenerere og forbedre vores omgivelser. Vi arbejder projektorienteret og lærer processen med kortlægning, design, implementering og justering. Vi er både ude og inde, har teoretisk og praktisk undervisning, samt projektarbejde i grupper.

 

Underviser: Kristoffer Ammitzbøll

Markedshave

I faget markedshave arbejder vi med økologisk grøntsagsproduktion i lille skala. Inspireret af market garden principper, dyrker vi intensivt og manuelt med specialredskaber. Vi dyrker både på friland og i drivhus og vi har et regenerativt sigte på at opbygge jordens frugtbarhed. Grøntsagerne dyrkes til højskolens køkken og er et skridt på vejen mod mere selvforsyning.

 

I markedshave arbejder vi bl.a. med forspiring, udplantning, såning og høst. Vi lærer om planters vækstbetingelser, økologisk jordbrug, jord, gødning og frø. Vi arbejder også med dyrkningsplanlægning, havedesign og opstart af egen virksomhed. Her tager vi afsæt i mulighederne i din kontekst - om det er i din nabos have, et bylandbrug eller dit nye landsted - og de næste skridt for at få hænderne i mulden.

 

Faget markedshave er både praktisk og teoretisk. Foruden den praktiske læring i marken består undervisningen af oplæg, fælles diskussioner og projektarbejde i grupper.

 

Underviser: Frida Tidemand

Perspektiv

Klimaforandringerne er over os og foran os venter en historisk omstilling af samfundet og verden.

 

Perspektiv er faget, hvor vi oplyser det landskab vi alle sammen befinder os i. Vi dykker ned i historien og undersøger, hvordan vi er endt hvor vi er. Hvilket natursyn ligger til grund for denne udvikling, og hvordan er det opstået? Hvordan har økonomien, landbruget og vores livsanskuelser udviklet sig og hvorfor? Derudover ser vi nærmere på konkrete projekter og tager ud i felten for at finde inspiration og møde ildsjæle. Kan vi komme til at forstå os selv og vores tid bedre, og i sidste ende komme på sporet af fremtidens klimaløsninger, og hvordan vi hver især ønsker at leve vores liv? Det er håbet at faget vil bidrage til at skabe sammenhæng mellem det nære og det fjerne, det lokale og det globale, - og via de praktiske fag, forene hoved med håndens arbejde.

 

Faget er teoretisk baseret og veksler mellem oplæg, gruppearbejde, refleksionsøvelser, lege og perspektiv-udveksling. Der vil desuden blive inviteret gæsteundervisere, og der vil være rig mulighed for at fordybe sig i skolens nye og meget aktuelle klimabibliotek.

 

Underviser: Asger Kjær Andersen

byggeri

I byggeri tilegner vi os de grundlæggende færdigheder, der skal til for at understøtte et aktivt liv i kontakt med naturen.

 

Vi bygger til vores egne haver, alt efter behov, og lærer om forskellige byggematerialer. Vores tilgang er ”learning-by-doing”, og et af formålene er, at alle elever får mod til at kaste sig ud i mindre byggeprojekter. Undervisningen foregår i skolens værksted, hvor man også kan lære at dreje træ, håndtere almindeligt værktøj, vedligeholdelse og slibning, snittemetoder mm.

Underviser: Asger Kjær Andersen & Kristoffer Ammitzbøll

Temaer​ i undervisningen

I løbet af sommerlinjen vil vi på tværs af fagene komme ind på en række forskellige temaer:

 

Planter og jord

Med udgangspunkt i skolens haver lærer vi om dyrkning af grøntsager og opbygning af en god jord. Hvordan skaber vi gode vækstbetingelser for vores afgrøder? Vi lærer om de afgrøder og sorter, som egner sig godt til det danske klima, og hvordan man dyrker og formerer dem. Og så får vi masser af jord under neglene, når vi skal bestemme jordtyper og lave kompost, som er sprængfyldt med liv.

 

Jordbrugssystemer

Hvordan dyrkes vores fødevarer? Vi dykker ned i landbrugets historiske udvikling, de udfordringer det står overfor i dag og bliver klogere på fremtidens muligheder. Vi lærer om forskellige jordbrugssystemer, herunder fordele og ulemper ved forskellige dyrkningsformer. Vi lader os inspirere af de mange gode løsninger, der allerede findes inden for det regenerative jordbrug. Her ser vi eksempler på landbrug i forskellig kontekst og skala – markedshaver til effektiv småskala produktion af grøntsager eller skovlandbrug, hvor træer integreres med landbrugsafgrøder eller husdyrhold.

 

Bæredygtig dannelse

Hvordan er det at leve i en omstillingstid? Vi lever i en dilemmafyldt og ofte uoverskuelig verden; Hvordan tager jeg ansvar uden at tage hele ansvaret? Hvordan er vi endt her og hvor skal vi hen? Vi forsøger at forstå dannelse over tid og undersøger, hvilken form for dannelse der er nødvendig for at skabe en grøn omstilling af samfundet. Vi bliver bevidste om hvordan vi snakker med og om dem vi er uenige med, og tager også ud for at møde dem.

 

Natursyn og biodiversitet

Hvordan forstår vi naturen? Sammen undersøger vi, hvordan vores natursyn har udviklet sig over tid. Vi bliver klogere på sammenhængen mellem biodiversitetskrisen og menneskets rolle i naturen. Vi tager ud og observerer naturen og kigger ind i diversiteten af planter, svampe og insekter. Derudover igangsætter vi biodiversitetstiltag på skolens arealer, sanker vilde planter og øver os i plantebestemmelse.

 

Landskaber og kredsløb

Naturen cirkulerer sine ressourcer - vores mål er at gøre det samme. Vi lærer hvordan kredsløb for kulstof, kvælstof og vand fungerer. For at kunne indgå i disse kredsløb på bæredygtig vis, skal vil have en grundig forståelse af vores landskabers udformning og processer - både naturlige og menneskeskabte.

Kan man designe hele landskaber, som kan lagre CO2, opfange regnvand, indeholde natur og producere kalorier til mennesker og dyr på samme tid? 

 

Levedygtige fællesskaber

Omstilling til en bæredygtig fremtid kræver fællesskab og samarbejde. Vi ser tilbage på den danske andelsbevægelse, højskolebevægelsen og andre forandringer skabt af civilsamfundet. Vi kigger nærmere på danske økosamfund og alternative måder at bo og leve på. Vi lærer om fællesskaber inden for fødevareproduktion som fx alternative ejerskabsformer, landbrugsfonde og lokale fødevarefællesskaber.

 

Design og planlægning

Vi begynder at få gode ideer, og her er planlægning en vigtig del af processen. Formålet er at tilrettelægge bæredygtige systemer, som er gavnlige for os og vores omgivelser og samtidig praktiske at bruge. Vi bruger værktøjer fra permakulturen til at lære vores omgivelser at kende og derudfra designe, hvordan vores altan, have eller landbrug skal indrettes. Vi dykker ned i sædskifte, planlægning af sæsonen og vi arbejder med dyrkningsplaner.

 

Opstart af smålandbrug

Går du med en spirende grøntsagsavler i maven? De økonomiske strukturer i landbruget med massiv gæld, storlandbrug og lave priser på fødevarer kræver, at unge jordbrugere i dag tænker i nye løsninger. Vi ser på mulighederne i intensive, småskala landbrug med direkte og lokal afsætning. Med inspiration fra unge mennesker, som har gjort deres drøm til virkelighed, lærer vi mere om opstartsprocessen, valg af jordbrugssystem, forretningsmodeller, afsætningsmuligheder og samarbejdspartnere.

Skema

Herunder kan du se et eksempel på en almindelige uges gang. Undervisningen veksler mellem praksis og teori, ude og inde, ekskursioner, oplæg, gæsteundervisere, morgensamlinger og fællesarrangementer. Du vil også komme til at arbejde med selvvalgte projekter i grupper og få mulighed for at bidrage til opbygningen af selve linjen - især med henblik på udvikling af udearealer.

undervisere

Asger Kjær Andersen.jpg
Kristoffer_Ammitzbøll.jpg

Asger Kjær Andersen

Asger er underviser og kursusleder på sommerlinjen Levedygtigt Jordbrug. Han er oprindeligt uddannet pædagog og kandidat i pædagogik, psykologi og uddannelsesstudier. Han brænder for arbejdet med mennesker, og hvordan vi sammen kaster os ud i den grønne omstilling af vores eget og fælles liv.
 

”Omstilling til bæredygtig levevis er vor tids største ansvarsopgave. Jeg tror på et liv og en verden i bevægelse – og på at vi har mulighed for at danne os selv og andre i forhold til at skabe en tilværelse der indbefatter; glæde over, samarbejde med og respekt for naturen”.
 

Asger har boet fem år i bofællesskab Munksøgård. En tid hvor han bl.a. var med til at drive en lille økologisk gårdbutik, startede en gadeteater-forening og var aktiv i den danske græsrodsbevægelse. Derudover har han været ansat på Brenderup Højskole og været med til at starte Højskolen Handar. Asger er også tidligere elev på Vestjyllands Højskole.
 

Asger er optaget af at forstå, hvordan vi rent historisk er endt, hvor vi er, og hvad vi stiller op herfra. Derfor er en del af undervisningen også at se på fremtidens klimaløsninger – både globalt og lokalt.

Kontakt: aka@vestjyllandshojskole.dk 

Frida tidemand

Frida er uddannet gartner og har arbejdet med økologisk grøntsagsproduktion i både stor og lille skala. Hun har en brændende passion for bæredygtig dyrkning af fødevarer, og i sit arbejde lægger hun vægt på nænsomhed, der skåner jorden.

 

Frida har stort fokus på den praktiske tilgang til grøntsagsdyrkningen, men synes også det er vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør, som vi gør. Hun er optaget af tanken om at gentænke hele måden, vores fødevaresystem er bygget op på. Derfor er det også spændende for Frida at eksperimentere med nye idéer og metoder inden for produktionen.

 

Frida er desuden tidligere elev på Vestjyllands Højskole, og det var her, hendes interesse for ’det grønne’ for alvor blev vakt. Nu er hun vendt tilbage med en vision om at dele sine erfaringer med højskolens elever.

 

For Frida handler arbejdet i markedshaven ikke kun om at gøre Vestjyllands Højskole mere selvforsynende, men også om at skabe et læringsrum, hvor den grønne glæde, Frida gerne vil dele med sine elever, er i centrum.

Kontakt: ft@vestjyllandshojskole.dk

Kristoffer Ammitzbøll

For Kristoffer er permakultur et nyttigt redskab, der kan skabe positive forandringer i en dynamisk verden. Kristoffer er opsat på at blive en del af løsningen på nutidens udfordringer. Det gør han bedst ved at dele ud af sit nørderi.

 

Kristoffer er uddannet indenfor biologi, miljø og jordbrug. Han interesserer sig både for de helt små væsner, som lever i jorden, men også de store sammenhænge som vi alle sammen indgår i.
Han har arbejdet som frivillig på permakultur-projekter i Danmark og i Portugal, hvor han udviklede en sund passion for kompost.

 

Han har erfaring med at dyrke diverse levende kulturer såsom svampe, orme og mikroorganismer og har designet og drevet en mikrogrøntproduktion i sin lejlighed, som et selvstændigt virksomhedsprojekt i forbindelse med sin uddannelse. De praktiske dyrkningseksperimenter er centrale i hans undervisning – her er hans tilgang til tingene ofte ”Nu prøver vi, og så ser vi, hvad der sker”.

Kontakt: ka@vestjyllandshojskole.dk

 
 
 
PRISER

Vestjyllands Højskole er blandt de billigste højskoler, fordi vi gerne vil give mange mulighed for at tage på højskole. Prisen for at deltage på 12 ugers sommerlinje i Levedygtigt Jordbrug følger prisen for vores andre lange kurser. Find alle priser her.