BESAT - Vi søger en barselsvikar til undervisning i Markedshave og Levedygtigt Jordbrug

Vil du være med til at understøtte højskolens bæredygtige profil, undervise og arbejde med økologisk gartneri og jordbrug?Stillingen er blevet besat. Er du gartner eller arbejder med økologisk landbrug og har en spirende underviser i maven?


Så er muligheden her for et udfordrende og spændende barselsvikariat på Danmarks vestligste højskole med 80 elever og engagerede medarbejdere.


Vestjyllands Højskole er en grundtvigsk højskole med en stærk profil inden for bæredygtighed og kreative fag. Højskolen ligger i Velling, som er omgivet af smuk natur og tæt på Ringkøbing Fjord. Vi er i øjeblikket ved at videreudvikle vores markedshave, som både bruges i undervisning og forsyner højskolens eget køkken. Til juni 2021 starter vi, som den første højskole, en sommerlinje om levedygtigt jordbrug og fællesskaber.


Om stillingen


Vi søger en underviser, gartner og højskolemenneske til et barselsvikariat, der kan arbejde pædagogisk med gartneri i højskolens markedshave og er uddannet inden for, eller har tilsvarende erfaring med, gartneri eller (økologisk) landbrug.


Dine opgaver vil foruden undervisning i højskolens fag Markedshave og sommerlinjen om Levedygtigt Jordbrug, være drift af markedshaven (dyrkningsplanlægning, indkøb af frø og udstyr, markarbejde mm.), ugentlig høst til køkkenet og en række administrative opgaver vedr. økologiregler og -kontrol.


Sommerlinjen Levedygtigt Jordbrug bliver afviklet i samarbejde med to andre kolleger fra højskolens lærerstab. Du vil også være ansvarlig de frivillige, som bliver tilknyttet driften af markedshaven i løbet af højsæsonen, og skal derfor være indstillet på en del koordinering og frivilligledelse.


Vi søger en person, der har:

  • Praktisk erfaring med (økologisk) gartneri eller landbrug og med at drive en planteproduktion. Erfaring med market gardening er en fordel.

  • Viden og interesse for at formidle og undervise i gartneri og markarbejde, med alt hvad det indebærer fra jordbearbejdning, forspiring, såning, udplantning til gødning, lugning, og vanding.

  • Desuden vil erfaring med projekt- og administrativt arbejde og/eller frivilligledelse blive vægtet højt. Arbejdet kræver, du er systematisk anlagt og har en stærk evne til at skabe overblik.

  • Det er desuden et plus – men ikke et krav – at du har erfaring fra og kendskab til højskoler og højskoleliv. Kan du spille klaver til fællessang fra Højskolesangbogen, må du meget gerne det.


Højskolelærer

Som højskolelærer vil du bruge meget tid sammen med både elever og lærere. Det er derfor vigtigt, at du kan indgå i fællesskabet på arbejdspladsen, hvor den uformelle stemning og humor vægtes højt.

Arbejdet som højskolelærer er meget alsidigt, og du skal forvente at arbejde med meget mere end dit eget fag. Du skal deltage i lærermøder, bogrupper, vagter, samvær, projekter, netværk, fællesarrangementer, fester mv. Der kan forventes skiftende arbejdstider.

Derfor søger vi:

  • En lærer, der sætter sin faglighed i spil og finder glæde ved at være inspirerende og nærværende, både i forhold til unge elever og kursister.

  • Et højskolemenneske, som brænder for fællesskabet og har erfaring med at stille sig op foran store forsamlinger og holde foredrag, morgensamlinger, workshops eller give beskeder.

  • En visionær og initiativrig kollega, som er god til at planlægge, en drivkraft i forhold til at få ting til at ske og holder af at være sammen med mange forskellige mennesker og evner at indgå i teamsamarbejde.


Praktisk info

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. april 2021.


Ansættelsen er fordelt mellem 40 % højskolelærer (svarende til 6 timers undervisning om ugen foruden møder og pædagogisk samvær) og 60 % med opgaver i markedshaven, hvilket svarer til 22,20 timer ugentlig.


Fra den 1. juni vil undervisningen ligge på 6-8 timer ugentligt plus mere samvær i forbindelse med sommerlinjen Levedygtigt Jordbrug.


Stillingen udløber: 30. januar 2022.


Ansøgningsfrist: torsdag den 18. februar kl. 12.00

Send din ansøgning (en side) + CV og evt. relevante bilag til Helle Gamst på hg@vestjyllandshojskole.dk


Vi forventer at afholde samtaler i uge 8: tirsdag den 23. februar.


Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte enten: Forstander Benedikte Sten Andersen på tlf. 20 20 22 18 på hverdage imellem kl. 13-15 eller viceforstander Michael Kirkegaard på tlf. 25 64 97 14


Læs mere om Vestjyllands Højskole