Generalforsamling rykkes pga. Corona


På grund af de tiltag, der er truffet i forbindelse med Corona-pandemien er det ikke muligt for os at afholde generalforsamling på nuværende tidspunkt.

Det er samtidig ikke overvejende sandsynligt, at vi får lov til at genopstarte vores aktiviteter således, at generalforsamling kan afholdes før udgangen af maj, som det ellers fremgår af vores vedtægter. Bestyrelsen påberåber sig derfor force majeure ud fra en betragtning af, at det er ulovligt at samles mere end 10 personer. Selve afholdelse af generalforsamlingen ville altså i den forbindelse være ulovlig.

Mange andre højskoler, foreninger mv. sidder i samme situation og Folkeoplysningsforbundet i Danmark, der er paraplyorganisation for højskolerne, arbejder på retningslinjer for, hvordan vi skal forholde os til dette.

Ind til videre rykkes vores generalforsamling til afholdelse som ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt. En sådan kan jf. vedtægterne for Vestjyllands Højskole på et hvert tidspunkt indkaldes af mindst fire medlemmer af bestyrelsen. Vi arbejder naturligvis på, at det bliver snarest muligt og med passende frist.