Gå på højskole året rundt med ny økologisk selvforsyningslinje

På Vestjyllands Højskole er de godt i gang med planlægningen af en ny økologisk selvforsyningslinje fra 2021 i perioden juni, juli og august.

”Vi har et særligt fokus på grønne fag her på højskolen, og det er egentlig lige til højrebenet, at eleverne skal kunne gå her henover sommeren, så de også kan nyde havens høstsæson”, forklarer konstitueret forstander Michael Kirkegaard.

Modsat højskolens andre lange forløb kommer der kun til at være et spor med 25 elever. Fokus bliver på havebrug, permakultur, bæredygtighed og i det hele taget de værktøjer, der er nødvendige for at leve et bæredygtigt liv.

Biolog og miljøteknolog Kristoffer Ammitzbøll er allerede i dag lærer i faget permakultur på Vestjyllands Højskole og fra februar 2020 tilslutter Nynne Louise Bach, der er gartner med speciale i Market Gardening, sig holdet. Sammen blive det de ledende kræfter på sommerlinjen.

For at komme tættere på haven og blive inspireret til alternative boformer skal eleverne på sommerlinjen bo i tiny houses i en mini økolandsby på skolens område.

”Byggeriet er i fuld gang, og vores tiny houses bliver hver i sær eksperimenter i bæredygtigt byggeri. Lige nu arbejder vores elever eksempelvis med hempcrete, der er et bæredygtigt og potentielt set CO2-negativt bygge og isoleringsmateriale”, forklarer Michael Kirkegaard.

Med den ny sommerlinje åbner Vestjyllands Højskole samtidig for, at du kan gå på højskole året rundt. Du kan starte først i marts og slutte til marts året efter uden, at du skal afbrydes af en lang pause henover sommeren”. Det er unikt blandt danske højskoler.

”Jeg ved ikke, om det nogensinde er blevet gjort før, men lige nu er det i hvert fald unikt, at du kan starte på en højskole i eksempelvis marts måned og gå der til marts året efter”, siger Michael Kirkegaard.

På Vestjyllands Højskole oplever de ofte, at de elever, der starter i marts, ikke er blevet færdige med højskolen efter tre måneder og har et ønske om mere. Noget helt særligt er, at der altid vil være overlap mellem de forskellige elevhold.

”Det er der jo ingen, der ved, hvad vil betyde”, siger Michael Kirkegaard og fortsætter, ”jeg mener, vi som højskole har en pligt til at gå forrest og være eksperimenterende med sociale strukturer, boformer, undervisning, fag og i forhold til klimaudfordringen, så det må vi simpelthen bare møde med åbent visir”.

Ved altid at have en håndfuld elever, der går videre fra hold til hold vil kulturen aldrig blive nulstillet. Der vil altid være nogen, der har været, der i forvejen, ved hvordan barudvalget har arbejdet, hvad man gjorde til festerne, hvor smuthullerne er, men også hvad fællesskabet kan udrette. Man kan forestille sig gode og dårlige konsekvenser af, ikke at have den sikkerhed, der ligger i, at de dårlige og gode vaner slettes til sommerferien, forklarer Michael Kirkegård. Men som nævnt, er der ingen, der ved, hvad det kommer til at betyde.

Hvis sommerlinjen lyder interessant for dig, kan du allerede nu kontakte skolen og reservere en plads. Højskolen har venteliste frem til sommeren 2020 og med kun 25 pladser er det sandsynligt, at pladserne vil være revet væk længe før juni 2021.