Vil du være Højskolelærer?

I et eller flere af fagene bæredygtigt byggeri, træhåndværk, maleri, kor, dansk for internationale elever og kokkeri.

Vestjyllands Højskole søger 1-2 højskolelærere. Vi er en velfungerende højskole beliggende i et naturskønt område med udsigt til Ringkøbing Fjord. Vi har en stærk profil inden for dels kreative fag som maleri, dans, keramik og teater dels inden for grønne fag som permakultur, økologisk iværksætteri, havebrug og bæredygtighed. Vi har 20 tønder land omkring skolen, eget CO2-neutralt energisystem, et økologisk køkken og en økologisk undervisnings-, andels- og forsøgshave.

Vi søger Vi søger 1-2 højskolelærere, der kan undervise på et højt praktisk og teoretisk niveau i et eller flere af følgende fag: Bæredygtigt byggeri, træhåndværk, maleri, kor, dansk for internationale elever og kokkeri. Der er tale om deltidsstillinger, og timetallet vil afhænge af, hvor mange af ovenstående fag du kan undervise i. Du vil i første omgang blive ansat som årsvikar, hvorefter vi træffer aftale om evt. fastansættelse. Du vil selv have indflydelse på fagenes profil. Det er et krav, at du kan arbejde både praktisk og teoretisk. Der er ikke et formelt krav til din uddannelsesbaggrund. Relevant frivilligt og professionelt arbejde indenfor området vil blive vægtet lige så højt.

Samarbejde og synlighed Arbejdet indebærer deltagelse i større projekter med eksterne samarbejdspartnere herunder at bidrage til højskolebevægelsens arbejde inden for dit felt. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med projekter og events. Du skal også være med til at definere højskolens bidrag til den offentlige debat på netop dit fagområde.

Der er bopælspligt på Vestjyllands Højskole. Vi stiller til gengæld en lærerbolig til rådighed. Dine kolleger vil derfor også være dine naboer. Som højskolelærer vil du bruge meget tid sammen med både elever og lærer. Det er derfor vigtigt, at du kan indgå i fællesskabet på arbejdspladsen, hvor den uformelle stemning og humor vægtes højt. Arbejdet som højskolelærer er meget alsidigt, og du skal forvente at arbejde med meget mere end dit eget fag. Du skal deltage i lærermøder, vagter, samvær, projekter, netværk, skoleudvikling, fællesarrangementer, fester mv. Arbejdstiden kan derfor være fordelt på alle tider af døgnet.

Kontakt Kan du se dig selv i dette miljø, og vil du gerne være højskolelærer, skal du sende din ansøgning til kontor@vestjyllandshojskole.dk. Ansøgningsfristen er mandag d. 22. maj kl. 12. Samtalerne vil blive afholdt 4. juni. Forventet ansættelsesstart er 1. august. Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen eller Vestjyllands Højskole, er du meget velkommen til at kontakte fungerende viceforstander Michael Kirkegaard på telefon 25649714 eller e-mail mkk@vestjyllandshojskole.dk. Du kan læse mere om Vestjyllands Højskole på vestjyllandshojskole.dk