På tur i haven

Orangeri med Øko-shop

Orangeri med spiselige planter, øko-shop, nyd din medbragte madpakke, ro og fordybelse.

Du kan også lave dig en kop kaffe eller te.

Orangeriet er som Forundringens Have åben hele året. Ved indgangen til Forundringens Have er der en entre’ kasse, hvori de besøgende lægger et frivilligt beløb.

Det er helt fantastisk at kunne gå ind i orangeriet en kold og blæsende vinterdag og/eller komme om foråret og se hvordan sommerens planter drives frem. Det vil også være rigtig godt at sætte sig i orangeriet, samle energi eller hente information omkring havens mange planter og aktiviteter.

Materialevalg 
Vi har tænkt bæredygtigt byggeri så vidt det har været muligt. Ruderne er 2 lags lavenergiglas u-værdi 1,1. 
Murstensvæggen er opført i genbrugssten fra lokalområdet og gulvbrædderne er fra Hover Savværk. 
De to bærende granstolper er fra Velling Plantage.
Stolene er istandsatte gamle stole fra højskolen.
De spændende borde er kreeret af skibsbygger Peder Toft. Som bordben er der brugt grene fra vores egen læbælte. 
Regnvandsopsamling foregår i 2 beholdere fra RAG i Ringkøbing.
Fliserne ved indgangen er genbrug.

Økoshop
I vores lille øko-shop kan du købe følgende produkter fra Forundringens Have:

  • Bærbuske

  • Krydderurter til udplantning

  • Spiselige blomster til udplantning

  • Kålplanter, selleri, bladbeder m.m til udplantning

  • Frø, urtete, kryddereddike

  • Postkort

Endvidere har vi et rigt udvalg af informationsmateriale om økologisk havebrug og bæredygtig livsstil.

Om foråret har vi især udplantningsplanter og fra juli har vi spændende teer. Senere kommer de nyhøstede frø.

Der er selvbetjening i butikken.

 

Den selvforsynende urtehave

Jorden på Skraldhedevej er, som navnet antyder, meget sandet. Det handler derfor om at få opbygget et godt humuslag til føde for planterne og for at holde på fugtigheden. Vi gør derfor meget ud af at bunddække. Jorden er kun bar et par måneder om foråret indtil de nye grøntsager er så høje at vi kan bunddække med halvomsat kompost. Efterhånden dannes der et frugtbart humuslag til gavn for planterne og alt det andet usynlige liv, som planterne har brug for at kommunikere med.

Som det grundlæggende for sunde økologiske grøntsager viser vi et godt sædskifte. Den selvforsynende urtehave er opdelt i 7 felter. På denne måde vises hvorledes man bruger en "rulleplan". Inden for hvert felt er der en mangfoldighed af grøntsager, krydderurter og spiselige blomster, som er sammensat efter en viden om, at visse planter fungerer godt som naboplanter medens andre ødelægger livet både for naboerne og sig selv. Mangfoldigheden trækker fugle og nyttige insekter til, således at evt. skadedyrsangreb ikke er et problem.

 

Sidst men ikke mindst er vi optaget af Maria Thuns dyrkningsmetoder. Vi sår og passer grøntsagerne så vidt det er muligt på de i såtidskalenderen angivne gunstige tidspunkter.

 

Resultaterne heraf er beskrevet i følgende rapporter:

 
 

Andelsfrugthaven

Det hele begyndte en sensommerdag i 2008, hvor Alexander Seebouth fra Tyskland gik en tur i Forundringens Have.

Han var optaget af at finde partnere til et europæisk samarbejdsprojekt om at udvikle og udbrede viden om at bevare og pleje de gamle frugttræer. Alexander tændte på, at vi i Forundringens Have formidler både viden og kultur. Efterfølgende deltog vi i det europæiske samarbejdsprojekt kaldet ”Varity Means Life- Grassland Orchard’s Marketing and Education”. Et meget inspirerende og lærerigt projekt på tværs af Europas grænser. Projektet har givet ideen til at skabe en Andelsfrugthave på Vestjyllands Højskole. Andelsfrugthaven passes af frivillige.

I foråret 2009 afholdt vi podekursus. Hen over sommeren voksede de små poder sig store i ”vuggestuen”, hvor de blev passet med kærlighed og omhu. 200 frugttræer blev det til. I efteråret 2009 blev frugttræerne samt 1200 lætræer, som danner ramme omkring frugttræerne, plantet ud. Der er i dag 60 andelshavere. Et andelsbevis kan erhverves ved henvendelse til kontoret. Beviset giver ret til at hente frugt til eget forbrug. Endvidere vil andelshaverne blive inviteret til kurser og møder om økologisk frugtavl.

 

Læs mere om erhvervelse af andelsbevis

Læs: "Om at aktivere sovende øjne" fra kursus marts 2011
Læs. "Podning og pasning af æbletræer" af Ole Pedersen
Læs: Beskæring af frugttræer - en god og meget forklarende tegning af Ida Binder

 
 

Den astronomiske have

- og De Vilde Blomsters Paradis

Som følge af de mange spørgsmål der stilles af besøgende, når vi fortæller om efterprøvning af Maria Thuns såtidsprincipper, har vi anlagt Den Astronomiske Have.

På et jordstykke har vi skabt et rundt landskab med en diameter på 17 m. For at symbolisere universets mangfoldighed vokser her vilde blomster – De Vilde Blomsters Paradis.

I centrum er jorden vist som en forhøjning. Midt på jorden ses månen og dens bane rundt om jorden, idet den passerer dyrekredsens 12 stjerner. Ifølge Maria Thun påvirkes planternes vækst i forhold til hvilken af dyrekredsens 12 stjerner månen står ud for på såtidspunktet. Månens placering har også ifølge Maria Thun indflydelse på planternes pasning og høst. Dette forklares på 5 plancher.

Trojaborg

Danselabyrinten er en kopi af Trojaborgen i Visby. Der er lagt 2500 sten. Turen gennem labyrinten er på 736 m.

Labyrinter har været kendt i 3-4 årtusinder og i mange kulturer.

Den ældste og vel mest kendte kaldes Trojeborg-typen, som har navn efter den store stenlagte ”Trojaborg” ved Visby på Gotland.

Sagnet fra Visby fortæller at en kongedatter var blevet fanget af røvere og spærret inde i en hule under galgebjerget. Hun fik kun lov at slippe fri, hvis hun hver dag lagde en sten på jorden i et bestemt mønster. Og just da der var gået 365 dage, var Trojaborgen færdig, og kongedatteren blev frigivet. (Der er dog lagt adskillige flere sten).

Fra Finland berettes, at i gamle dage dansede unge jumfrudansen. En ung pige blev placeret i stenlabyrintens midte, og en ung mand skulle finde frem til hende gennem gangene. Klarede han dette uden fejl, skulle han bære hende ud samme vej. Gik også dette godt, var pigen hans. Alt dette skulle ske til sang og taktfaste håndklap fra det øvrige selskab, og også lidt i hemmelighed for forældre og ældre folk.

Fra tidligste tid har labyrinten været forbundet med magi. Forestillingen om at en bygnings indgang måtte beskyttes, synes et være tæt forbundet med labyrintfiguren. Baggrunden er bl.a. den opfattelse, at onde væsener kun kan bevæge sig ligeud. De kan således ikke uden videre finde vej igennem en labyrints vindinger, og skulle de slippe ind, vil det være svært for dem at finde ud igen. Ved det uoverskuelige i labyrinten bliver en angriber forvirret, træt, vildledt, opholdt eller narret. Generalt forestillede man sig, at det at gå i labyrinten bragte lykke eller var ondtafvisende.

 

Motions- og oplevelsessti

- og De Vilde Blomsters Paradis

Som følge af de mange spørgsmål der stilles af besøgende, når vi fortæller om efterprøvning af Maria Thuns såtidsprincipper, har vi anlagt Den Astronomiske Have.

På et jordstykke har vi skabt et rundt landskab med en diameter på 17 m. For at symbolisere universets mangfoldighed vokser her vilde blomster – De Vilde Blomsters Paradis.

I centrum er jorden vist som en forhøjning. Midt på jorden ses månen og dens bane rundt om jorden, idet den passerer dyrekredsens 12 stjerner. Ifølge Maria Thun påvirkes planternes vækst i forhold til hvilken af dyrekredsens 12 stjerner månen står ud for på såtidspunktet. Månens placering har også ifølge Maria Thun indflydelse på planternes pasning og høst. Dette forklares på 5 plancher.

 

Kontakt:

Forundringens Have

Skraldhedevej 8,

6950 Ringkøbing

Daglig leder:

Birtha Toft

oeko@vestjyllandshojskole.dk

Tlf. 23449594

land2.gif
perma.gif
fingrelangtrensperent2.png