top of page

ons. 02. sep.

|

Vestjyllands Højskole

Generalforsamling

Alle er velkommen til skolens generalforsamling. Her sætter vi holdet, der skal bære højskolen ind i fremtiden og kommer ind på de visioner, vi arbejder med.

Generalforsamling
Generalforsamling

Tid & sted

02. sep. 2020, 19.00

Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Ringkøbing, Danmark

Om begivenheden

På grund af Coronaepidemien blev vores generalforsamling udskudt og kunne ikke afvikles inden for den i vedtægterne fastsatte frist - udgangen af maj. Da mange højskoler og foreninger generelt står i samme situation, er det almindeligt accepteret at anse situationen som force majeure. Da vores vedtægter ikke tager højde for force majeure, følge vi almindelig praksis, der tilsiger, at generelforsamling skal afvikles så snart det er muligt og med rimelig frist. I dette tilfælde bliver det 2. september kl. 19.00  

Vestjyllands Højskoles øverste formelle myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år. På generalforsamlingen udpeges en bestyrelse af skolekredsen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede styrelse af skolen.

Du kan indmelde dig i skolekredsen på dagen, men det er kun medlemmer, der har fået bekræftet deres indmeldelse af bestyrelsen pr.email, der kan stemme. På Generalforsamlingen sætter vi holdet, der skal bære højskolen ind i fremtiden og kommer ind på de visioner,  vi arbejder med. Hvis du er interesseret og gerne vil kunne stemme,  så send venligst en email til bestyrelsesformand Ole Pedersen på olepedersen2k18@gmail.com. Prisen for livslangt medlemskab er 100 kr. 

Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger forstanderen, godkender undervisnings- og kursusplan samt udstikker rammerne for økonomien.

Bestyrelsen holder møde fire gange om året. Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlingen og 2 udpeges af Vestjyllands Højskoles elevforening. Medlemmerne i bestyrelsen vælges for 4 år. Der er 2 medlemmer på valg hvert år, dog kun et medlem hvert fjerde år.

Del denne begivenhed

bottom of page