top of page

ons. 01. maj

|

Vestjyllands Højskole

Fællesspisning og generalforsamling

Vi inviterer til generalforsamling med forudgående fællesspisning. Du kan melde dig ind på mail og få stemmeret.

Fællesspisning og generalforsamling
Fællesspisning og generalforsamling

Tid & sted

01. maj 2019, 19.30

Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, Ringkøbing, Danmark

Om begivenheden

Den 1. maj afholder vi generalforsamling kl. 19.30 med forudgående fællesspisning kl. 18.00.

Ønsker du stemmeret til generalforsamlingen, skal du melde dig ind i skolekredsen ved at sende en mail til forstander@vestjyllandshojskole.dk. Livslangt medlemskab af skolekredsen koster 100,-

Vestjyllands Højskoles øverste formelle myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år. På generalforsamlingen udpeges en bestyrelse af skolekredsen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede styrelse af skolen.

Det er bestyrelsen, som ansætter og afskediger forstanderen, godkender undervisningsplan og kursusplan samt udstikker rammerne for økonomien.

Bestyrelsen holder møde 4 gange om året. Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf de 7 vælges på generalforsamlingen og 2 udpeges af Vestjyllands Højskoles elevforening. Medlemmerne i bestyrelsen vælges for 4 år. Der er 2 medlemmer på valg hvert år, dog kun et medlem hvert fjerde år.

Bestyrelsen har ret til at godkende medlemmer af skolekredsen jf. vedtægterne:

"Stk. 4. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelse kan forelægges generalforsamlingen både

af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen."

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstanderens beretning

4. Godkendelse af den reviderede årsrapport

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Eventuelt

Vedtægter

Fællesspisning:

Kontakt kontoret for tilmelding til fællesspisning. Det er gratis, hvis du deltager i generalforsamlingen.

kontor@vestjyllandshojskole.dk / 9675 3777

Del denne begivenhed

bottom of page