Energi fra egen vindmølle
Forundringens Have
Økologisk mad
Naturen omkring os

GRØNNE PRISER OG UDMÆRKELSER

Vi interesserer os for miljøet, og vi prøver på at sætte initiativer i gang, der kan inspirere til en mere bæredygtig levevis.Det er der heldigvis andre, som har opdaget. Flere kommunale og statslige organer har været forbi, for at se, hvordan vi løser udfordringerne for et bedre miljø. Derudover har vi modtaget flere anerkendelser og priser.

GRØNT FLAG
I lighed med det blå flag, der gives til strande med et godt havmiljø, gives det grønne flag til skoler, der gør en særlig indsats på miljøområdet. Det er i begge tilfælde friluftsrådet, der godkender og uddeler flaget. Det grønne flag blev hejst første gang på Vestjyllands Højskole i 2009.

Anerkendelsen skal fornyes hvert år, og er siden 2009 blevet tildelt med følgende begrundelse: Det grønne flag symboliserer, at højskolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Eleverne arbejder aktivt med forslag til løsning af miljøspørgsmål og lærer på den måde, hvordan de selv kan bidrage til løsning af miljøproblemer. Vestjyllands Højskole får det grønne flag, fordi økologien er integreret i skolens daglige drift med vindmølle-strøm, økologi i køkkenet, halmhuse, øko-have og andre håndfaste bæredygtige initiativer samtidig med, at der er undervisning i bæredygtighed. Særligt skolens Økologiske Iværksættere har gjort en stor indsats.

RAV AAGE PRISEN
Thise Mejeris nye miljøpris gik i 2008 til Vestjyllands Højskole og Foreningen Levende Hav. Miljøprisen RavAage prisen blev første gang uddelt 1. September 2008 og Vestjyllands Højskole var blandt prismodtagerne. Egentlig gik prisen til Rav Aage. Rav Aage var den fisker, der gennem en lang årrække fik gjort opmærksom på problemerne med gift omkring Cheminova og dermed skabt et bedre havmiljø i Limfjorden. RavAage døde i foråret og det var derfor hans søn, der modtog prisen. Rav Aages søn ønskede, at prisen straks skulle have liv og videregives, og derfor blev prisen delt mellem foreningen Levende Hav og Vestjyllands Højskole. Prisen gives til dem, der har ”en klarhed over, at naturen har værdi i sig selv, og at vi skal aflevere den ordentligt til vore efterkommere.”